Skip to main content

Institutsioonide ja asutuste profiilid

Filtreeri

Institutsioonide ja asutuste profiilid (48)

RSS
Tulemused 1 kuni 20
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet töötab konkurentsivõimelisema, tõhusama ja turvalisema energiaturu nimel.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+386 8 205 34 00
Aadress
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Detsentraliseeritud asutus

Amet aitab elektroonilist sidet käsitlevaid määrusi kogu ELis järjepidevalt kohaldada.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Aadress
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Rakendusamet

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet haldab ELi infrastruktuuri ning teadusprogramme transpordi, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkondades.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Ühenduse Sordiamet annab intellektuaalomandi õigusi uutele taimesortidele ELis ja menetleb sordikaitsetaotlusi.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+33 2 41 25 64 00
Aadress
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Lennundusohutusamet edendab ELis tsiviillennunduse ühiseid ohutus- ja keskkonnaalaseid põhimõtteid.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+49 221 8999 000
Aadress
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Pangandusjärelevalve töötab selle nimel, et rakendada panganduse reguleerimise ja järelevalve standardeeskirju kõigis ELi riikides.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+33 (0)1 86 52 70 00
Aadress
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Detsentraliseeritud asutus

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus aitab ELi liikmesriikide valitsusi nakkushaiguste leviku peatamisel.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+46 8 586 010 00
Aadress
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kemikaaliamet rakendab kemikaale käsitlevaid ELi õigusakte.

Veebisait
Telefoninumber
+358 9 6861 80
Aadress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Detsentraliseeritud asutus

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Veebisait
Telefoninumber
+45 33 36 71 00
Aadress
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kalanduskontrolli Amet edendab ELi ühise kalanduspoliitika raames ühiseid kontrolli-, inspekteerimis- ja järelevalvestandardeid.

Veebisait
Telefoninumber
+34 986 12 06 10
Aadress
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Toiduohutusamet pakub sõltumatuid teaduslikke andmeid ja nõu toiduahela võimalike riskide kohta.

Veebisait
Telefoninumber
+39 0521 036 111
Aadress
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut toetab jõupingutusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ELis.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+370 5 215 7400
Aadress
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve annab ELi institutsioonidele nõu, kuidas säilitada tõhusat ja stabiilset finantssüsteemi.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+49 (0) 69 95 11 19 20
Aadress
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Rakendusamet

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet haldab ELi programme, mis aitavad väikeettevõtjail konkurentsivõimelistena püsida. Samuti haldab ta programme teadusuuringute, keskkonna, energeetika ja kalandustööstuse valdkondades.

Telefoninumber
+32 2 299 11 11
Aadress
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Tööjõuamet tagab, et piiriülest tööd ja sotsiaalkindlustust käsitlevaid õigusnorme kohaldatakse ELis nõuetekohaselt.

Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Ravimiamet kaitseb ja edendab inimeste ja loomade tervist, hinnates ja jälgides ravimeid ELis.

Veebisait
Telefoninumber
+31 88 781 6000
Aadress
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus annab ELile sõltumatut teavet uimastite ja narkomaania kohta, et seadusandjad saaksid välja töötada tõhusa uimastipoliitika.

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+351 21 121 02 00
Aadress
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal