Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Nikosija

ES oficiālā(-s) valoda(-s): grieķu

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: eiro. Eirozonā kopš 2008. gada 1. janvāra.

Šengena: Kipra pašlaik pievienojas Šengenas zonai.

Skaitļi: platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Kipra ir prezidentāla republika. Prezidents ir gan valsts, gan valdības vadītājs. Lai gan Kipra pievienojās ES kā de facto sadalīta sala, visa Kipra skaitās ES teritorija. Kipras turki, kuriem ir ES ceļošanas dokumenti (vai kuri atbilst noteikumiem, lai tādus saņemtu), ir ES pilsoņi. ES tiesības netiek īstenotas apgabalos, kas neatrodas Kipras Republikas valdības faktiskajā kontrolē. Kiprai ir divas valsts valodas: grieķu un turku, taču tikai grieķu valoda ir viena no ES oficiālajām valodām.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Kipras ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (25,3 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (19,3 %) un profesionālā, zinātniskā un tehniskā darbība, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (10,4 %).

28 % no Kipras eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Grieķijā 6 % un Itālijā 2 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Kaimanu salas (15 %) un Lībija (9 %).

57 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Grieķijas 18 % un no Itālijas 8 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Dienvidkoreja (7 %) un Izraēla (6 %).

Kipra Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 6 deputāti no Kipras. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Kiprā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Kipras valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Kipras prezidentūras laikposms:

2012. gada jūlijs – decembris.

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Kiprā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīta Stella Kirjakide. Viņas pārziņā ir veselība un pārtikas drošums.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs jeb tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Kiprā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Kiprai ir 5 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Kiprai ir 5 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Kipras pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Kipru un ES struktūrām. Tā ir kā Kipras vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Kipras iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Kipru:

  • ES kopējie izdevumi Kiprā — 0,264 miljardi eiro
    (t.i. 1,31 % no Kipras ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 0,180 miljardi eiro
    (t.i. 0,89 % no Kipras ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Kiprā 

Nauda, ko Kipra iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Kipra izmanto ES finansējumu.