Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Tallinna

Viralliset EU-kielet: viro

EU:n jäsenmaa: 1.5.2004 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.2011 alkaen

SchengenSchengen-alueen jäsen 21.12.2007 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen koko – väestö – bruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto:

Viro on parlamentaarinen tasavalta. Hallituksen päämiehenä toimii pääministeri, jonka presidentti nimittää ja parlamentti hyväksyy. Pääministeri on vastuussa hallitukselle myönnetystä toimeenpanovallasta. Valtionpäämiehenä toimii presidentti, jonka parlamentti tai valitsijakokous valitsee 5 vuodeksi kerrallaan. Parlamentissa on 101 jäsentä, ja vaalit toimitetaan 4 vuoden välein. Maa jakautuu 15 maakuntaan ja 79 kuntaan.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Viron talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (20,5 %), teollisuus (19,2 %), julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (16,7 %).

Viron viennistä 66 % on EU:n sisäistä (Suomi 16 %, Ruotsi 10 % ja Latvia 9 %); 8 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 6 % Venäjälle.

Tuonnista puolestaan 75 % tulee muista EU-maista (Suomi 13 %, Saksa 10 % ja Liettua 9 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Venäjä (8 %) ja Kiina (5 %).

 

Viro EU:ssa

Euroopan parlamentti

Virolla on 7 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Viron-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Viron hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Viron puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 2017

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Virosta Euroopan komission jäseneksi on valittu Kadri Simson, jonka vastuualueena on energia.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Viron-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Virolla on 6 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Virolla on 6 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Viro pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Viro maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Virossa

Viron EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Virossa)