Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Helsinky

Úúřední jazyk EU: finština, švédština

Členem EU: od 1. ledna 1995

Měna: euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999.

Schengenský prostor: Součástí schengenského prostoru od 25. března 2001.

V číslech: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Finsko je parlamentní republika. Hlavou finského státu je prezident, který jmenuje předsedu vlády. Ústřední vládní instituce mají sídlo v Helsinkách a místní samosprávu zajišťuje 311 měst a obcí. Země se dělí na 19 regionů a 70 správních obvodů. Nejmenším regionem jsou Ålandy, autonomní souostroví na jihozápadě země. V nejsevernějším regionu Laponsko se nachází také oficiálně vyhlášený Rodný kraj Sámů, v němž žije zhruba polovina domorodého národa Sámů (někdy nazývaných také Laponci).

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitější odvětvími finského hospodářství byly v roce 2018 průmysl (21,3 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (20,2 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (15,5 %).

Obchod v rámci EU představuje 59 % celkového vývozu Finska (15 % do Německa, 10 % do Švédska a 7 % do Nizozemska). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 7 % finského vývozu do Spojených států a 6 % do Číny.

Dovoz do Finska se ze 70 % realizuje z členských států EU (17 % z Německa , 16 % ze Švédska a 9 % z Nizozemska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 14 % dovozu z Ruska a 3 % z Číny.

Finsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 14 finských poslanců. Další informace o nich zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Finsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci finského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období finského předsednictví:

červenec–prosinec 1999 červenec–prosinec 2006 červenec–prosinec 2019

Předsednictví Rady EU

Prostřednictvím následujícího odkazu budete přesměrováni na externí internetové stránky Aktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Finsko nominovalo Juttu Urpilainenovou, která je odpovědná za mezinárodní partnerství.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise ve Finsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Finsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru9 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

Finsko má 9 zástupců v Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Finsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Hlavním úkolem tohoto „velvyslanectví při EU“ je zajistit, aby finské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Finsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Finsko za rok 2018:

  • Výdaje EU ve Finsku celkem – 1,478 miliardy eur
    (což odpovídá 0,63 % finského hospodářství)
  • Finský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 2,018 miliardy eur
    (což odpovídá 0,87 % finského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované ve Finsku za finančního přispění EU

Příspěvek Finska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Finsko čerpá finanční prostředky EU