Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Budapešť

Úradné jazyky EÚ: maďarčina

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: maďarský forint (HUF). Maďarsko sa v súčasnosti pripravuje na prijatie eura.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Maďarsko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý má výkonnú moc, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní najmä reprezentatívne úlohy. Maďarsko sa delí na 19 žúp, Budapešť a 23 miest, ktoré majú župnú právomoc.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Maďarska v roku 2020 boli priemysel (23,5 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,7 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (17,5 %).

Do krajín EÚ smeruje 78 % maďarského vývozu (do Nemecka 28 %, do Rumunska, Slovenska, Rakúska a Talianska po 5 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 3 % maďarského vývozu smerujú do Spojených štátov a 3 % do Spojeného kráľovstva.

Pokiaľ ide o dovoz, 71 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 24 %, Rakúska 6 %, Poľska a Holandska po 5 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 9 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z Kórejskej republiky.

Maďarsko v EÚ

Európsky parlament

Maďarsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Maďarsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Maďarsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia maďarskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Maďarska:

január až jún 2011

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Maďarským komisárom v Európskej komisii je Olivér Várhelyi, ktorý je zodpovedný za susedstvo a rozšírenie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Maďarsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Maďarsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Maďarsko má v Európskom výbore regiónov12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Maďarsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Maďarska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Maďarsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Maďarsku 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Maďarska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Maďarsko využíva finančné prostriedky EÚ.