Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Viļņa

ES oficiālā(-s) valoda(-s): lietuviešu

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: eiro. Eirozonas valsts kopš 2015. gada 1. janvāra.

Šengena: Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 21. decembra.

Skaitļi:ģeogrāfiskā platība - iedzīvotāju skaits - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Lietuva ir parlamentāra republika, kuras valdības vadītāju (premjerministru) ieceļ prezidents – valsts vadītājs. Parlamentam ir tikai viena palāta, un tas ir likumdevējs. Valsts ir iedalīta 60 pašvaldībās, kuru vadītājus ievēlē tiešās vēlēšanās.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Lietuvas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (32,2 %), rūpniecība (21,9 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (14,3 %).

59 % no Lietuvas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Latvijā 10 %, Polijā 8 % un Vācijā 7 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Krievija (14 %) un ASV (5 %).

69 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 12 %, no Polijas 11 % un no Latvijas 7 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Krievija (15 %) un Ķīna (3 %).

Lietuva ES

Eiropas Parlaments

Lietuvai ir 11 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Lietuvā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Lietuvas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Lietuvas prezidentūras laikposms:

2013. gada jūlijs – decembris.

Prezidentūra ES Padomē

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Lietuvā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Virgīnijs Sinkevičs. Viņa pārziņā ir vide, okeāni un zivsaimniecība.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Lietuvā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Lietuvai ir 9 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Lietuvai ir 9 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Lietuvas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Lietuvu un ES struktūrām. Tās kā “Lietuvas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Lietuvas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Lietuvu:

  • ES kopējie izdevumi Lietuvā — 2,071 miljardi eiro
    (t.i. 4,80 % no Lietuvas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 0,356 miljardi eiro
    (t.i. 0,83 % no Lietuvas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Lietuvā

Nauda, ko Lietuva iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES valstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Lietuva izmanto ES finansējumu.