Skip to main content

Pārskats

Galvaspilsēta: Viļņa

ES oficiālā valoda: lietuviešu

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: eiro. Eirozonā kopš 2015. gada 1. janvāra.

Šengenas zonaŠengenas zonā kopš 2007. gada 21. decembra.

Skaitļiģeogrāfiskā platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Lietuva ir parlamentāra republika, kuras valdības vadītāju (premjerministru) ieceļ prezidents – valsts vadītājs. Parlamentam ir tikai viena palāta, un tas ir likumdevējs. Valsts ir iedalīta 60 pašvaldībās, kuru vadītājus ievēlē tiešās vēlēšanās.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Lietuvas ekonomikas svarīgākās nozares 2020. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (29,9 %), rūpniecība (20,5 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe (16,1 %).

56 % no Lietuvas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (9 % Latvijā, 8 % Vācijā un 6 % Polijā), bet galvenie eksporta partneri ārpus ES ir Krievija (13 %), ASV (4 %) un Apvienotā Karaliste (4 %).

71 % importa ir no ES dalībvalstīm (pa 13 % no Vācijas un Polijas un 8 % no Latvijas), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Krievija (9 %) un Ķīna (4 %).

Lietuva Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 11 deputāti no Lietuvas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Lietuvā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Lietuvas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Lietuvas prezidentūras termiņš:

2013. gada jūlijs–decembris.

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā prezidentūra ES Padomē

Eiropas Komisija

Lietuvā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Virgīnijs Sinkevičs. Viņa pārziņā ir vide, okeāni un zivsaimniecība.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Lietuvā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Lietuvai ir 9 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Lietuvai ir 9 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka tajos ir ņemta vērā pašvaldību un reģionu nostāja.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Lietuvas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Lietuvu un ES iestādēm. Tā savā ziņā ir kā Lietuvas “vēstniecība” ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt Lietuvas intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Lietuva iemaksā, un cik tā saņem?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi un atkarībā no tās rocības. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; tas drīzāk atspoguļo visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

Dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Lietuvā

Nauda, ko Lietuva iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Uzziniet, kā Lietuva izmanto ES finansējumu.