Siirry pääsisältöön

Perustiedot

Pääkaupunki: Luxemburg

Viralliset EU-kielet: ranska, saksa

EU:n jäsenmaa: 1.1.1958 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

SchengenSchengen-alueen jäsen 26.3.1995 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen koko – väestö – bruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Luxemburgin suurherttuakunta on parlamentaarinen perustuslaillinen monarkia. Sen hallituksen päämiehenä toimii pääministeri, ja valtionpäämiehenä on suurherttua, jolla on vain muodollisia oikeuksia. Toimeenpanovalta on hallituksella. Vaalit järjestetään viiden vuoden välein, ja niillä valitaan lakiasäätävänä elimenä toimivaan yksikamariseen parlamenttiin 60 jäsentä. Maa on jaettu 4 vaalipiiriin, 12 hallinnolliseen kantoniin ja 105 kuntaan. Kunnista 12:lla on kaupungin asema, ja suurin niistä on Luxemburgin kaupunki. Luxemburgin kaupunki on Brysselin ja Strasbourgin ohella yksi EU:n toimielinten virallisista toimipaikoista. Luxemburgissa on kolme virallista kieltä: ranska, saksa ja luxemburg. Näistä ranska ja saksa ovat nk. EU:n virallisia kieliä.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Luxemburgin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 rahoitus- ja vakuutustoiminta (25,1 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (14,9 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (17,5 %).

Luxemburgin viennistä 80 % on EU:n sisäistä (Saksa 28 %, Ranska 16 % ja Belgia 12 %); 3 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 3 % Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tuonnista puolestaan 89 % tulee muista EU-maista (Belgia 34 %, Saksa 27 % ja Ranska 11 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Yhdysvallat (3 %) ja Japani (2 %).

Luxemburg EU:ssa

Euroopan parlamentti

Luxemburgilla on 6 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Luxemburgin-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Luxemburgin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Luxemburgin puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 1960 | tammikuu–kesäkuu 1963 | tammikuu–kesäkuu 1966 | tammikuu–kesäkuu 1969 | tammikuu–kesäkuu 1972 | tammikuu–kesäkuu 1976 | heinäkuu–joulukuu 1980 | heinäkuu–joulukuu 1985 | tammikuu–kesäkuu 1991 | heinäkuu–joulukuu 1997 | tammikuu–kesäkuu 2005 | heinäkuu–joulukuu 2015

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Luxemburgista Euroopan komission jäseneksi on valittu Nicolas Schmit, jonka vastuualueina ovat työllisyys ja sosiaaliset oikeudet.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Luxemburgin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Luxemburgilla on 5 edustajaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Luxemburgilla on 5 edustajaa Euroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Luxemburg pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Luxemburg maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Luxemburgissa

Luxemburgin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Luxemburgissa)