Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Varšava

ES oficiālā(-s) valoda(-s): poļu

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: Polijas zlots (PLN). Polija pašlaik gatavojas ieviest eiro.

Šengena: Šengenas zonā kopš 2007. gada 21. decembra

Skaitļi: ģeogrāfiskā platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Polija ir federatīva parlamentāra republika ar valdības vadītāju premjerministru un valsts galvu prezidentu. Valdību vada ministru kabinets. Valsts ir iedalīta 16 vojevodistēs, kas lielā mērā atbilst valsts vēsturiskajiem novadiem. Administratīvā vara vojevodistēs tiek dalīta starp valdības ieceltu administrācijas vadītāju (vojevodu), ievēlētu reģionālo asambleju (sejmiku) un tās ievēlētu izpildvaru.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Polijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (26,2 %), rūpniecība (25,6 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (14,0 %).

80 % no Polijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 28 %, Čehijā un Francijā katrā pa 6 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Krievija un ASV (3 % katrā).

69 % importa ir no ES dalībvalstīm (27 % no Vācijas, 6 % no Nīderlandes un 5 % no Itālijas), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (8 %) un Krievija (7 %).

Polija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 52 deputāts no Polijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Polijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Polijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Polijas prezidentūras laikposms:

2011. gada jūlijs – decembris.

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Polijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Janušs Vojcehovskis. Viņa pārziņā ir lauksaimniecība.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Polijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Polijai ir 21 pārstāvisEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Polijai ir 21 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Polijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Poliju un ES struktūrām. Tā savā ziņā ir kā Polijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Polijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Poliju:

  • ES kopējie izdevumi Polijā — 16,350 miljardi eiro
    (t.i. 3,43 % no Polijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 3,983 miljardi eiro
    (t.i. 0,84 % no Polijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansētie projekti Polijā

Nauda, ko Polija iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Polija izmanto ES finansējumu.