Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Bratislava

Viralliset EU-kielet: slovakki

EU:n jäsenmaa: 1.5.2004 alkaen

Rahayksikkö: euro. Euroalueen jäsen 1.1.2009 alkaen.

Schengen: Schengen-alueen jäsen 21.12.2007 alkaen.

Perustiedot: Maantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Slovakia on parlamentaarinen demokraattinen tasavalta, jossa enintä toimeenpanovaltaa käyttää hallituksen päämiehenä toimiva pääministeri. Valtionpäämiehenä toimii presidentti, jolla on muodollisesti toimeenpanovalta, mutta jonka pääasialliset tehtävät ovat edustuksellisia. Slovakia on jaettu 8 alueeseen, jotka on nimetty niiden tärkeimmän kaupungin mukaan. Näille alueille on vuonna 2002 annettu tiettyjä autonomisia oikeuksia.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Slovakian talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2018 teollisuus (26,2 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (20,2 %) sekä julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (14,8 %).

Slovakian viennistä 86 % on EU:n sisäistä (Saksa 22 %, Tšekki 12 % ja Puola 8 %); 3 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin, 2 % Venäjälle ja 2 % Kiinaan.

Tuonnista puolestaan 80 % tulee muista EU-maista (Saksa 20 %, Tšekki 16 % ja Itävalta 10 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Venäjä (5 %) ja Etelä-Korea (5 %).

Slovakia EU:ssa

Euroopan parlamentti

Slovakialla on 14 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Slovakian-tiedotustoimisto 

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Slovakian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Slovakian puheenjohtajakaudet:

heinäkuu–joulukuu 2016

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Slovakiasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Maroš Šefčovič, joka on energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Slovakian-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Slovakialla on 9 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Slovakialla on 9 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Slovakia pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Slovakia antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Slovakian osuus EU-rahoituksesta vuonna 2017:

  • EU-rahoitus Slovakiassa: 1,645 miljardia euroa
  • EU-rahoitus suhteessa Slovakian bruttokansantuloon (BKTL): 1,97 %
  • Slovakian maksut EU:n talousarvioon: 0,600 miljardia euroa
  • Slovakian EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,72 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Slovakiassa

Slovakian EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Slovakiassa)