Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Glavno mesto: Bratislava

Uradni jezik EU: slovaščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 2009

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Slovaška je parlamentarna demokratična republika s predsednikom vlade, ki ima največ izvršilne moči, in predsednikom države, ki je formalno na čelu izvršilne oblasti, vendar ima zelo omejene pristojnosti. Države je razdeljena na osem regij, vsaka je poimenovana po svojem glavnem mestu. Regije imajo od leta 2002 določeno stopnjo avtonomije.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Slovaške leta 2020 so bili industrija (24,1 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (18,4 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,8 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 79 % celotnega slovaškega izvoza (Nemčija 22 %, Češka 11 %, Poljska 8 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA in Združeno kraljestvo po 4 % in na Kitajsko 3 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 80 % (Nemčija 20 %, Češka 18 % in Avstrija 9 %), zunaj EU znaša uvoz iz Južne Koreje in Kitajske po 4 % in Rusije 3 %.

Slovaška v EU

Evropski parlament

Iz Slovaške prihaja 14 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o slovaških poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Slovaškem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki slovaške vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Slovaško predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2016

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Slovaška, je Maroš Šefčovič. Je izvršni podpredsednik za evropski zeleni dogovor, medinstitucionalne odnose in predvidevanje.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Slovaškem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Slovaška ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Slovaška ima 9 predstavnikov v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Slovaške z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega slovaškega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se slovaški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Slovaška prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Slovaškem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Slovaška, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Slovaški – prejemnici sredstev EU.