Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Bratislava

Uradni jezik(i) EU: slovaščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: evro. Članica evrskega območja: od 1. januarja 2009.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007.

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Slovaška je parlamentarna demokratična republika s predsednikom vlade, ki ima največ izvršilne moči, in predsednikom države, ki je formalno na čelu izvršilne oblasti, vendar ima zelo omejene pristojnosti. Države je razdeljena na osem regij, vsaka je poimenovana po svojem glavnem mestu. Regije imajo od leta 2002 določeno stopnjo avtonomije.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Slovaške leta 2018 so bili industrija (26,2 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,2 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,8 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 86 % celotnega slovaškega izvoza (Nemčija 22 %, Češka 12 %, Poljska 8 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 3 %, v Rusijo 2 % in Kitajsko 2 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 80 % (Nemčija 20 %, Češka 16 %, Avstrija 10 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 5 % in Južne Koreje 5 %.

Slovaška v EU

Evropski parlament

Iz Slovaške prihaja 14 poslancev Evropskega parlamenta. Več o slovaških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Slovaškem 

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki slovaške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Slovaško predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2016

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Član in podpredsednik Evropske komisije iz Slovaške je Maroš Šefčovič, ki je pristojen za energijsko unijo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Slovaškem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Slovaška ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Slovaška ima 9 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Slovaške z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega slovaškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se slovaški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Slovaška prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Slovaške–EU leta 2017:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Slovaško: 1,645 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % slovaškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 1,97 %
  • Skupaj slovaški prispevek v proračun EU: 0,600 milijarde evrov
  • Slovaški prispevek v proračun EU v % slovaškega BND: 0,72 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Slovaškem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Slovaška, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Slovaški – prejemnici sredstev EU.