Pereiti prie pagrindinio turinio

Kaip nustatomi ES prioritetai

Prieš prasidedant kiekvienai naujai Europos Komisijos narių ir Europos Parlamento narių 5 metų kadencijai, visų ES šalių valstybių ir (arba) vyriausybių vadovai susitinka kaip Europos Vadovų Taryba, kad nustatytų oficialius ES politinius prioritetus. 

Šie prioritetai kartu sudaro strateginę darbotvarkę – ja remdamosi ES institucijos nustato, kaip įgyvendinti šiuos prioritetus.

Strategine darbotvarke taip pat grindžiami Komisijos kadencijos politiniai prioritetai, kaip nustatyta jos politinėse gairėse. Prioritetai iš esmės atspindi politiką ir veiksmus, kurių Komisija ketina imtis siekdama užtikrinti, kad ji pasiektų savo politinius tikslus.

Strateginę darbotvarkę dirbdamos kartu įgyvendina ES institucijos ir ES vyriausybės.

Kandidatui į Komisijos pirmininko postą nustačius Komisijos prioritetus:

  • jie pateikiami visam Europos Parlamentui (per plenarinį posėdį);
  • jų pagrindu parengiami konkretūs kiekvieno kandidato į Komisijos narius užduočių aprašymai ir pateikiami atitinkamam Parlamento komitetui.  

Politinės gairės – Komisijos metinių darbo programų pagrindas. Jose pristatomos iniciatyvos, pagal kurias bus įgyvendinami prioritetai per ateinančius 12 mėnesių.

Darbo programas pradedama rengti sulaukus metinio pranešimo apie Sąjungos padėtį ir prie jo pridedamo ketinimų rašto. 

Tuomet su Parlamentu ir ES Taryba pradedamas diskusijų etapas dėl kitų metų prioritetų. Tuo pačiu metu Komisija išklauso ir Europos regionų komiteto bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones. 

Patvirtinus Komisijos darbo programą, Komisija, Parlamentas ir Taryba paskelbia bendrą pareiškimą dėl ES prioritetų, kad būtų galima imtis skubių veiksmų ir užtikrinti politinį dėmesį šiems prioritetams įgyvendinti.

Kad būtų galima planuoti darbus ilgesniam laikotarpiui, dabartinės kadencijos pradžioje 2020 m. trys ES institucijos pirmą kartą taip pat priėmė bendras išvadas dėl viso teisėkūros ciklo (truksiančio iki 2024 m.) politikos tikslų ir prioritetų.

Infografikas: kaip nustatomi ES prioritetai

Kaip įgyvendinama Komisijos darbo programa.

Kiti prioritetai

Be pirmiau nurodytų prioritetų, kitos ES institucijos dažnai nustato savus prioritetus, atspindinčius jų požiūrį.

Pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai

Kas 6 mėnesius ES Tarybai pirmininkauja vis kitos ES valstybės narės vyriausybė. Jų vaidmuo – būti sąžiningu tarpininku skatinant visų ES šalių diskusijas Taryboje dėl ES teisės aktų. 

Kiekviena pirmininkaujanti valstybė narė nustato savo prioritetus. Jie priklauso nuo tuo metu aktualių ES klausimų, o jų bendras tikslas – stiprinti Europos Sąjungą ir propaguoti jos vertybes.

Daugiau apie šiuo metu ES pirmininkaujančios valstybės prioritetus

Europos Parlamento frakcijos

Didžioji dauguma iš 705 EP narių priklauso vienai iš dabartinių 7 frakcijų, kurios buriamos partijų, o ne pilietybės pagrindu.

Kiekviena frakcija nustato savo prioritetus, atspindinčius klausimus, kuriuos jų rinkėjai laiko svarbiais.

Prieš kiekvieną balsavimą plenariniame posėdyje frakcijos išnagrinėja Parlamento komitetų parengtus pranešimus ir pateikia jų pakeitimus.

Frakcijoje priimta pozicija grindžiama toje frakcijoje vykusiomis diskusijomis. Nė vienas Parlamento narys negali būti verčiamas balsuoti tam tikru būdu.

Daugiau apie Parlamento frakcijų prioritetus

Visi Europos Parlamento prioritetai

Video gallery