Preskoči na glavno vsebino

Kako se določijo prednostne naloge EU

1 of 1

Pred začetkom vsakega novega zakonodajnega obdobja, tj. petletnega mandata evropskih komisarjev in komisark ter poslancev in poslank Evropskega parlamenta, se voditelji in voditeljice vseh držav ali vlad EU sestanejo v obliki Evropskega sveta, da določijo uradne politične prednostne naloge EU. 

Te prednostne naloge skupaj tvorijo strateško agendo, ki pomaga usmerjati institucije EU in določa, kako te prednostne naloge uresničiti.

Strateška agenda usmerja tudi politične prednostne naloge za mandat Komisije, kakor so določene v njenih političnih usmeritvah. V prednostnih nalogah so na splošno opredeljeni glavne politike in ukrepi, ki jih namerava Komisija sprejeti za zagotovitev doseganja svojih političnih ciljev.

Strateško agendo skupaj izvajajo institucije in vlade EU.

Ko kandidat/-ka za predsednika/-co določi prednostne naloge Komisije, se te:

  • predložijo celotnemu Evropskemu parlamentu (predstavitev v obliki plenarnega zasedanja)
  • preoblikujejo v posebne izjave o poslanstvu za vsakega kandidata za komisarja in predstavijo ustreznemu parlamentarnemu odboru  

Politične usmeritve so osnova za letne delovne programe Komisije. Določajo pobude za uresničevanje prednostnih nalog v naslednjih 12 mesecih.

Priprava delovnih programov se začne z letnim govorom o stanju v Uniji in priloženim pismom o nameri. 

S tem se začne krog razprav s Parlamentom in Svetom EU o prednostnih nalogah za naslednje leto. Hkrati Komisija upošteva tudi mnenja Evropskega odbora regij in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. 

Ko je delovni program Komisije sprejet, Komisija, Parlament in Svet objavijo skupno izjavo o prednostnih nalogah EU, da se omogoči hitro ukrepanje in zagotovi politična osredotočenost na uresničevanje teh prednostnih nalog.

Da bi omogočili dolgoročnejše načrtovanje, so tri institucije EU na začetku sedanjega mandata leta 2020 prvič sprejele tudi skupne sklepe o ciljih politike in prednostnih nalogah za celoten zakonodajni cikel (do leta 2024).

Infografika: Določanje prednostnih nalog EU

Kako se izvaja delovni program Komisije

Druge prednostne naloge

Poleg navedenih prednostnih nalog druge institucije EU pogosto določijo svoje prednostne naloge, ki odražajo njihova stališča.

Predsedstvo Sveta Evropske unije

Vsakih 6 mesecev druga vlada EU predseduje Svetu EU. Vloga predsedujoče vlade je, da deluje kot pošten posrednik in v Svetu spodbuja razprave vseh držav EU o evropski zakonodaji. 

Vsako predsedstvo opredeli svoj sklop prednostnih nalog, ki so odvisne od aktualnih vprašanj EU, njihov splošni cilj pa je krepitev EU in spodbujanje njenih vrednot.

Več o prednostnih nalogah trenutnega predsedstva EU

Politične skupine v Evropskem parlamentu

Velika večina 705 poslancev Evropskega parlamenta pripada eni od sedanjih sedmih političnih skupin, ki so organizirane po strankah in ne po narodnosti.

Vsaka politična skupina določi svoje prednostne naloge, ki odražajo vprašanja, ki jih njeni volivci štejejo za ključna.

Politične skupine pred vsakim glasovanjem na plenarnem zasedanju preučijo poročila parlamentarnih odborov in jim predložijo predloge sprememb.

Stališče, ki ga je sprejela politična skupina, povzema razpravo v skupini. Poslanci Evropskega parlamenta ne morejo biti prisiljeni glasovati na določen način.

Več o prednostnih nalogah političnih skupin Parlamenta

Vse prednostne naloge Evropskega parlamenta

Video gallery