Skip to main content

Jakým způsobem se stanovují priority EU

Jakým způsobem se stanovují priority EU?

Před každým novým volebním obdobím, tedy pětiletým funkčním obdobím evropských komisařůposlanců Evropského parlamentu, se vedoucí představitelé států a vlád všech zemí EU setkají na zasedání Evropské rady, aby stanovili oficiální politické priority EU. 

Společně pak tyto priority tvoří strategickou agendu, která pomáhá udávat směr činnosti orgánů EU a rovněž stanoví, jak daných priorit dosáhnout.

Strategická agenda rovněž určuje politické priority Evropské komise během jejího funkčního období, jak je stanoveno v politických směrech Komise. Priority obecně určují hlavní politiky a opatření, jež má Komise v úmyslu realizovat, aby dosáhla svých politických cílů.

Strategickou agendu společně provádějí orgány EU a vlády členských států.

Jakmile kandidát či kandidátka na předsedu Komise stanoví priority Evropské komise, jsou:

  • představeny Evropskému parlamentu (během plenárního zasedání)
  • přetvořeny do podoby jednotlivých mandátů kandidátů na členy Komise a dále představeny příslušnému parlamentnímu výboru.  

Politické směry jsou základem pro roční pracovní programy Komise. V nich jsou stanoveny iniciativy, které povedou k plnění priorit v následujících 12 měsících.

Příprava pracovních programů se zahajuje po každoročním projevu o stavu Unie a jeho doprovodným prohlášením o záměru. 

Na jejich základě se zahájí diskuse s Evropským parlamentem a Radou EU o prioritách na následující rok. Komise zároveň vyslechne postoj Evropského výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru. 

Jakmile je pracovní program Komise schválen, Komise, Evropský parlament a Rada vydají společné prohlášení o prioritách, aby bylo zajištěno, že se začne bez odkladu pracovat na splnění stanovených priorit.

V zájmu dlouhodobějšího plánování přijaly uvedené tři orgány EU v roce 2020, tedy na začátku současného funkčního období, zcela poprvé společné závěry o politických cílech a prioritách pro celý legislativní cyklus (tedy do roku 2024).

Infografika: stanovování priorit

Realizace pracovního programu Evropské komise

Další priority

Kromě uvedených priorit si ostatní orgány EU často stanoví také své vlastní priority, které odrážejí jejich postoj.

Předsednictví Rady Evropské unie

Země EU se každých šest měsíců střídají v předsednictví Rady EU. Předsedající země má pak roli jakéhosi prostředníka či vyjednavače, který stimuluje diskusi všech zemí EU v Radě o evropské legislativě. 

Každé předsednictví si pak stanoví svůj vlastní soubor priorit. Ty se řídí podle toho, jaké nezbytné otázky v dané době EU řeší, přičemž se zároveň zaměřují na prosazování evropských hodnot a posílení EU obecně.

Další informace o prioritách aktuálního předsednictví EU

Politické skupiny v Evropském parlamentu

Podstatná většina ze 705 europoslanců patří do jedné ze sedmi stávajících politických skupin, které jsou organizovány spíše podle stran než podle státní příslušnosti.

Každá politická skupina si stanoví své vlastní priority, které se řídí podle toho, co jejich voliči považují za podstatné.

Před každým hlasováním v plénu posoudí politické strany zprávy vypracované parlamentními výbory a předloží pozměňovací návrhy.

Na základě diskuse o daném návrhu v rámci politické skupiny je pak vydáno její stanovisko. Žádný europoslanec však nesmí být nucen k tomu, aby hlasoval určitým způsobem.

Další informace o prioritách politických skupin Evropského parlamentu

Veškeré priority Evropského parlamentu

Videogalerie