Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Európska environmentálna agentúra (EEA)

Logo of European Environment Agency

Prehľad

 • Úloha: EEA poskytuje environmentálne informácie tvorcom politík a verejnosti.
 • Riaditeľ: Hans Bruyninckx
 • Partneri: členské štáty EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Turecko a Švajčiarsko
 • Rok založenia: 1990
 • Počet zamestnancov: 200
 • Sídlo: Kodaň
 • Webové sídlo:Európska environmentálna agentúra

Agentúra EEA je agentúrou EÚ, ktorá poskytuje spoľahlivé a nezávislé informácie o životnom prostredí. Pôsobí ako hlavný informačný zdroj pre subjekty zapojené do rozvoja, prijímania, vykonávania a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre všeobecnú verejnosť.

Úlohy

Agentúra EEA má za úlohu:

 • pomáhať EÚ a jej členským štátom prijímať informované rozhodnutia o zlepšovaní životného prostredia, integrácii environmentálnych aspektov do hospodárskych politík a podporovať udržateľný rozvoj
 • rozvíjať a koordinovať sieť Eionet, ktorá zahŕňa národné environmentálne orgány zriadené s cieľom pomáhať agentúre

Kto má z činnosti osoh?

Hlavnými zainteresovanými stranami EEA sú:

 • Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ a ostatné inštitúcie EÚ
 • vlády zúčastnených krajín
 • mimovládne organizácie (MVO)
 • vedecké a akademické obce
 • podnikateľské organizácie
 • konzultantské spoločnosti a think tanky

Dôležitou súčasťou činnosti agentúry je aj oslovovanie širokej verejnosti – s cieľom pomôcť jej získať lepší prehľad o otázkach životného prostredia a zmeny klímy.

Klikni tiež na...

Zaregistrovať sa – aktualizácie a bulletin

Predplatiť si kanál RSS

Kontakt

Meno/Názov
Európska environmentálna agentúra
Webové sídlo
http://www.eea.europa.eu/sk
Telefónne číslo
+45 33 36 71 00
Faxové číslo
+45 33 36 71 99
Poštová adresa
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Dánsko
Sociálne médiá