Skip to main content
European External Action Service - Logo

Prehľad

  • Úloha: udržiavať diplomatické vzťahy EÚ s ďalšími krajinami mimo EÚ a vykonávať zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ
  • Vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Josep Borrell
  • Dátum zriadenia:  2011
  • Sídlo: Brusel (Belgicko)
  • Webové stránky: Európska služba pre vonkajšiu činnosť 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je diplomatická služba Európskej únie. Jej cieľom je posilňovať účinnosť a súdržnosť zahraničnej politiky EÚ, a tým zvyšovať vplyv Európy vo svete.

Čo robí ESVČ?

Praktické príklady:

  • budovanie mieru– prostredníctvom politickej, hospodárskej a praktickej podpory,
  • zaisťovanie bezpečnosti– v rámcispoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ,
  • udržiavanie dobrých vzťahov s bezprostrednými susedmi EÚ prostredníctvom európskej susedskej politiky, 
  • rozvoj a humanitárna pomoc a reakcia na krízu,
  • riešenie otázok zmeny klímy ľudských práv.

Zloženie

Európsku službu pre vonkajšiu činnosť vedie minister zahraničných vecí EÚ (alebo aj vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku). Služba pôsobí:

Ako funguje ESVČ?

Vysoký predstaviteľ je zároveň podpredsedom Európskej komisie. Reprezentuje zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ vo svete, koordinuje prácu Európskej komisie v oblasti vonkajších vzťahov EÚ a vedie zasadnutia európskych ministrovzahraničných vecí, obrany a rozvoja. Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie vykonáva zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ spoločne s krajinami Únie, na čo využíva vnútroštátne a európske zdroje. Takto sa zabezpečuje konzistentnosť zahraničnej politiky v celej EÚ.

V zahraničí je Európska únia zastúpená úradmi v jednotlivých krajinách, teda delegáciami Únie , ktoré plnia podobnú úlohu ako veľvyslanectvá.

ESVČ a vy

Politiky a programy EÚ v oblasti zahraničných vecí pomáhajú chrániť občanov EÚ mimo jej hraníc a takisto môžu poskytovať príležitosti na vzdelávanie a kariérny rozvoj.

Ak chcete s ESVČ spolupracovať alebo jej zasielať podnety, môžete:

 

Kontakt

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)