Skip to main content
Logo of European Medicines Agency (EMA)

Perustiedot

 • Tehtävä: Euroopan lääkevirasto vastaa ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden tieteellisestä arvioinnista, valvonnasta ja turvallisuusseurannasta EU:n alueella.
 • Toimitusjohtaja: Emer Cooke
 • Perustettu: 1995
 • Töötajate arv: 897
 • Toimipaikka: Amsterdamiin (Alankomaat) 
 • Verkkosivusto: Euroopan lääkevirasto

Euroopan lääkevirasto (EMA) suojelee ja edistää ihmisten ja eläinten terveyttä arvioimalla ja valvomalla lääkevalmisteita Euroopan unionissa (EU) ja Euroopan talousalueella (ETA).

Tehtävät

Lääkeviraston tärkeimmät tehtävät ovat lääkevalmisteiden lupien myöntäminen ja valvonta. Yritykset hakevat virastolta myyntilupaa, jonka myöntää Euroopan komissio. Jos lupa myönnetään, yritys saa myydä kyseistä lääkevalmistetta koko EU:n ja ETAn alueella. Nykyään valtaosa uusia innovatiivisia lääkkeitä koskevista hakemuksista käsitellään tässä keskitetyssä menettelyssä, kun niille haetaan myyntilupaa EU:ssa.

Viraston velvollisuuksiin kuuluvat:

 • lääkevalmisteiden kehittämisen ja niiden saatavuuden edistäminen
 • myyntilupahakemuksien arviointi
 • lääkeaineiden turvallisuuden valvominen niiden koko elinkaaren aikana
 • terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille tiedottaminen.

Hyödyt ja hyötyjät

Euroopan lääkeviraston työstä hyötyvät:

 • potilaat
 • terveydenhuollon ammattilaiset
 • tutkijat
 • lääkeyritykset
 • lääkevalmisteiden kehittäjät
 • terveysalan poliittiset päättäjät.

Virasto edistää uusiin lääkevalmisteisiin liittyvää tutkimustyötä ja tukee kehitystä tieteellisten ohjeiden sekä tieteellisen neuvonnan ja kannustimien avulla. Siten lääketieteen kehitys johtaa uusien lääkkeiden syntymiseen, joista on terveydellistä hyötyä potilaille. Eritoten virasto edistää lapsille ja harvinaisten sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden kehitystä.

Ks. myös

Ihmisille tarkoitetut lääkkeet: lainsäädäntö

Eläimille tarkoitetut lääkkeet: lainsäädäntö

Yhteistyökumppanit ja verkostot

Julkaisut

Avoimet työpaikat

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan lääkevirasto (EMA)
Verkkosivusto
https://www.ema.europa.eu/en
Puhelinnumero
+31 88 781 6000
Postiosoite
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Alankomaat
Sosiaalinen media