Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Агенции на общата външна политика и политика на сигурност

Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС)

European Union Institute for Security Studies

Преглед

  • Роля: да предоставя анализи по въпроси от сферата на външната политика, политиката на сигурност и отбрана
  • Директор: Густав Линдстрьом
  • Създаване: 2002 г.
  • Служители: 24
  • Седалище: централата е в Париж (Франция), има и бюро за връзка в Брюксел (Белгия)
  • Уебсайт: ИЕСИС

Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС) е агенция на ЕС, която анализира въпроси в сферата на външната политика, политиката на сигурност и отбрана.

С какво се занимава?

Целите на ИЕСИС са:

  • да насърчава култура на обща сигурност в ЕС
  • да подпомага разработването и изпълнението на обща външна политика и политика на сигурност 
  • да подкрепя изготвянето и реализирането на външна политика на ЕС
  • да участва в дебата относно стратегия за сигурност във и извън Европа.

Неговата основна задача е да извършва анализи и да организира дискусионни форуми, за да подпомогне формулирането на политиката на ЕС. При изпълнението на тази задача ИЕСИС действа и като посредник между европейските експерти и вземащите решения лица на всички равнища.

Кой има полза от това?

Една от задачите на ИЕСИС е редовното изготвяне на публикации във връзка с въпроси и региони, които заемат централно място в работата на ЕС.

Организираните от агенцията прояви укрепват аналитичния капацитет на ЕС и помагат за формирането на общи подходи. В тези прояви участват служители на ЕС, национални експерти, представители на научните среди, лица, които вземат решения, представители на медиите и гражданското общество от държавите от Съюза, както и от останалата част на света.

Вижте също

Публикации

Дейности

Контакт

Име
Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС)
Уебсайт
http://www.iss.europa.eu
Електронен адрес
Телефонен номер
+33 1 56 89 19 30
Факс
+33 1 56 89 19 31
Пощенски адрес
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, Фpaнция
Социални медии