Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

Eurojust logo

Prehľad

 • Úloha: pomáha orgánom členských štátov spolupracovať v boji proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch EÚ
 • Administratívny riaditeľ: Evert van Walsum
 • Členovia: Kolégium Eurojustu, jeden národný člen z každej krajiny
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 270
 • Miesto: Haag (Holandsko)
 • Webová stránka: Eurojust

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) uľahčuje justičnú koordináciu a spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi tým, že poskytuje praktickú podporu prokurátorom v boji proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu.

Náplň činnosti

Eurojust pomáha členským štátom EÚ v boji proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti tým, že poskytuje viaceré služby, napríklad:

 • koordinuje vyšetrovania a trestné stíhania zahŕňajúce aspoň dve krajiny,
 • pomáha riešiť spory o právomoc,
 • uľahčuje navrhovanie a uplatňovanie právnych nástrojov EÚ, ako sú napríklad európsky zatykač, európsky vyšetrovací príkaz, príkaz na konfiškáciu a príkaz na zmrazenie majetku.

Eurojust na tento účel:

 • organizuje koordinačné stretnutia,
 • pomáha vytvárať a financovať spoločné vyšetrovacie tímy,
 • organizuje koordinačné centrá, z ktorých sa v reálnom čase riadia spoločné akčné dni proti zločineckým sieťam,
 • udržiava globálnu sieť styčných prokurátorov a kontaktných miest, ktorá ponúka prístup k jurisdikciám na celom svete.

Eurojust navyše zastrešuje sekretariáty Európskej justičnej siete, siete národných expertov v spoločných vyšetrovacích tímoch a siete pre vyšetrovanie a stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (Sieť pre vyšetrovanie genocídy). Eurojust okrem toho podporuje špecializované skupiny prokurátorov zamerané na boj proti prevádzačstvu migrantov a obchodovaniu s ľuďmi a realizuje niekoľko programov a projektov, napríklad EuroMed Justice, projekt IPC či WB CRIM JUST.

Kto má z činnosti Eurojustu prospech?

Hlavnými partnermi agentúry Eurojust sú orgány členských štátov EÚ. Agentúra spája prokurátorov, orgány presadzovania práva a iných aktérov a umožňuje im bojovať proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu. V konečnom dôsledku sú to práve občania EÚ, keďže práca Eurojustu prispieva k bezpečnejšej Európe pre všetkých.

Ďalšie informácie

Informácie o Eurojuste

Tlačové správy

Publikácie

Pracovné miesta

Kontakt

Meno/Názov
Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
Webové sídlo
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+31 704125000
Faxové číslo
+31 704125005
Poštová adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Haag, Holandsko