Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Prehľad

 • Úloha: pomáha orgánom členských štátov spolupracovať v boji proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch EÚ.
 • Administratívny riaditeľ: Nick Panagiotopoulos
 • Členovia: kolégium Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), jeden člen z každej krajiny
 • Rok zriadenia: 2002
 • Počet zamestnancov: 240
 • Sídlo: Haag (Holandsko)
 • Webové sídlo: Eurojust

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) podporuje justičnú koordináciu a spoluprácu medzi orgánmi členských štátov v boji proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti, ktorá sa týka viac než jednej krajiny EÚ.

Úlohy

Pomáha členským štátom EÚ v boji proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti páchanej vo viacerých členských štátoch:

 • koordinuje vyšetrovania a trestné stíhania zahŕňajúce aspoň dve krajiny,
 • pomáha riešiť spory o právomoc,
 • uľahčuje navrhovanie a uplatňovanie právnych nástrojov EÚ, ako sú napríklad európsky zatykač, príkaz na konfiškáciu a príkaz na zmrazenie majetku.

Eurojust na tento účel:

 • organizuje koordinačné stretnutia,
 • financuje spoločné vyšetrovacie tímy (SVT) a poskytuje im odborné vstupy,
 • organizuje koordinačné centrá.

Eurojust navyše zastrešuje sekretariáty Európskej justičnej siete, siete spoločných vyšetrovacích tímov a siete pre vyšetrovanie a stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (siete pre genocídu).

Kto má z činnosti osoh

Hlavnými partnermi agentúry Eurojust sú orgány členských štátov EÚ. Eurojust prepája orgány presadzovania práva a prokurátorov a umožňuje im tak bojovať proti prípadom závažnej organizovanej trestnej činnosti páchanej v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch EÚ.

Klikni tiež na...

O Eurojuste

Tlačové správy

Knižnica dokumentov

Pracovné miesta

Kontakt

Meno/Názov
Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
Webové sídlo
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+31 70 412 50 00
Faxové číslo
+31 70 412 50 05
Poštová adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Holandsko