Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Pregled

  • Uloga: određuje opće političko usmjerenje i prioritete Europske unije
  • Članovi: čelnici država ili vlada zemalja EU-a, predsjednik Europskog vijeća, predsjednik Europske komisije
  • Predsjednik: Charles Michel
  • Godina osnivanja: 1974. (forum za neslužbene rasprave), 1992. (službeni status), 2009. (službena institucija EU-a)
  • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
  • Web -mjestoEuropsko vijeće

Na sastancima Europskog vijeća čelnici zemalja EU-a sastaju se radi određivanja političkog programa EU-a. Ono predstavlja najvišu razinu političke suradnje između zemalja EU-a.

Europsko vijeće jedna je od sedam službenih institucija EU-a i u njemu se obično četiri puta godišnje održavaju sastanci na vrhu čelnika zemalja EU-a, kojima predsjedava stalni predsjednik.

Nadležnosti Europskog vijeća

  • odlučuje o općem usmjerenju i političkim prioritetima EU-a – ali ne donosi zakonodavstvo
  • bavi se složenim ili osjetljivim pitanjima koja nije moguće riješiti na nižim razinama međudržavne suradnje
  • određuje zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a, uzimajući u obzir strateške interese i implikacije u području obrane
  • nominira i imenuje osobe na određene visoke položaje na razini EU-a, na primjer one u Europskoj središnoj banci i Komisiji

U pogledu svakog pitanja Europsko vijeće može:

Sastav

Europsko vijeće sastoji se od čelnika država ili vlada svih zemalja EU-a, predsjednika Europskog vijeća i predsjednika Europske komisije .

Predsjednika Europskog vijeća, koji ga saziva i njime predsjeda, bira samo Vijeće na mandat od dvije i pol godine, koji se može jednom obnoviti. Predsjednik, među ostalim, predstavlja EU na međunarodnoj razini.

Kako funkcionira Europsko vijeće?

Obično se sastaje četiri puta u godini – no predsjednik može sazvati dodatne sastanke radi rasprave o hitnim pitanjima.

Odluke uglavnom donosi konsenzusom – ali u nekim slučajevima i jednoglasno ili kvalificiranom većinom. Pravo glasa imaju samo šefovi država ili vlada.

Europsko vijeće i vi

Opće upite o radu Europskog vijeća možete uputiti njegovoj službi za informiranje javnosti.

Vidi također

Posjetite Europsko vijeće

Kalendar sastanaka Europskog vijeća

Povijest Europskog vijeća

Kontakt

Europsko vijeće

Internetska stranica
Broj telefona
+32 2 281 61 11
Broj telefaksa
+32 2 281 69 34
Poštanska adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže