Skip to main content
European Parliament - logo

Áttekintés

 • Szerep: jogalkotási, felügyeleti és költségvetési hatáskörrel rendelkező, közvetlenül választott uniós intézmény
 • Tagok: 705 európai parlamenti képviselő
 • Elnök: David-Maria Sassoli
 • Alapítás éve: 1952-ben alapították „az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlése” néven, jelenlegi nevét 1962-ben kapta, az első közvetlen európai parlamenti választásokra pedig 1979-ben került sor
 • Székhely: Strasbourg (Franciaország), Brüsszel (Belgium), Luxembourg (Luxemburg)
 • Honlap: Európai Parlament

Az Európai Parlament az EU jogalkotó intézménye, melyet ötévente közvetlenül választanak meg az uniós választópolgárok. Legutóbb 2014 májusában voltak európai parlamenti választások.

Választások

A következő európai választásokra 2019. május 23. és 26. között kerül sor. Ön is tehet azért, hogy minél többen értesüljenek erről. Regisztrálja magát ezen a webhelyen: szavazni fogok

További információk az európai választásokról

Mi a Parlament feladata?

A Parlament 3 fő feladatot lát el:

Jogalkotás

 • Uniós jogszabályokat fogad el az Európai Unió Tanácsával együtt, az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján.
 • Nemzetközi megállapodások elfogadásáról határoz.
 • Dönt az Európai Unió bővítéséről.
 • Ellenőrzi a Bizottság munkaprogramját, és jogszabályjavaslatok előterjesztésére kéri fel az intézményt.

Felügyelet

 • Demokratikus ellenőrzést gyakorol az összes uniós intézmény felett.
 • Megválasztja a Bizottság elnökét, és jóváhagyja a biztosi testületet. Bizalmatlansági indítványt fogadhat el a Bizottsággal szemben, lemondásra kötelezve a testületet.
 • Mentesítést ad a Bizottságnak, azaz elfogadja a Bizottság zárszámadását az EU-költségvetés előző évi végrehajtásáról.
 • Kivizsgálja az uniós polgárok által benyújtott petíciókat, és egyéb vizsgálatokat indít.
 • A monetáris politika témájában megbeszéléseket folytat az Európai Központi Bankkal.
 • Kérdéseket intéz a Bizottsághoz és a Tanácshoz.
 • Választási megfigyelést végez.

Költségvetés

 • A Tanáccsal együtt kialakítja az uniós költségvetést.
 • Jóváhagyja az EU hosszú távra szóló költségvetését, az ún. többéves pénzügyi keretet.

Összetétel

Az egyes uniós tagállamok nagyjából a népességük arányában részesülnek az európai parlamenti mandátumokból, de a csökkenő (degresszív) arányosság elve szerint: egyik országnak sem lehet 6-nál kevesebb, illetve 96-nál több képviselője, a képviselők összlétszáma pedig nem haladhatja meg a 705 (704 fő és az elnök). A képviselők politikai hovatartozásuk, nem pedig állampolgárság szerint alkotnak csoportokat (frakciókat).

A Parlamentet az elnök  képviseli a többi uniós intézmény és a külvilág felé, és az elnök mondja ki az utolsó szót az uniós költségvetés jóváhagyása során.

A képviselői helyek elosztása az Európai Parlamentben?

A képviselői helyek elosztása az Európai Parlamentben

Hogyan végzi munkáját a Parlament?

A Parlament munkája két fő szakaszra bontható:

 • Jogszabályok előkészítése – bizottságok :
  Az Európai Parlamenten belül 20 bizottság és három albizottság működik. Mindegyikük egy adott szakpolitikai területtel foglalkozik. A bizottságok górcső alá veszik a jogszabályjavaslatokat, melyeket a képviselőcsoportok is megvitatnak. A képviselők és a képviselőcsoportok módosításokat terjeszthetnek elő, illetve a jogszabályjavaslat elutasítását is kezdeményezhetik.
 • Jogszabályjavaslatok elfogadása – plenáris ülések :
  Az összes európai parlamenti képviselő megjelenik az ülésteremben, hogy részt vegyen a jogszabályjavaslat és az előterjesztett módosítások sorsát eldöntő zárószavazáson. A plenáris üléseknek, melyek havonta négy napon át zajlanak, rendes körülmények között Strasbourg ad otthont, de néha további ülésekre is sor kerül Brüsszelben.

A Parlament és Ön

Ha Ön azt szeretné, hogy a Parlament intézkedjen valamilyen ügyben, petíciót nyújthat be az intézménynek (postai úton vagy az interneten).

A petíció tárgya az EU hatáskörébe tartozó területek bármelyikével kapcsolatos lehet.

A magánszemélyek közül csak az uniós országok állampolgárai, illetve lakosai, a jogi személyek közül pedig csak az EU területén székhellyel rendelkező cégek és más szervezetek nyújthatnak be petíciót az Európai Parlamentnek.

Ön úgy is felveheti a kapcsolatot az intézménnyel, hogy a helyi európai parlamenti képviselőhöz fordul, vagy kapcsolatba lép az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával a saját országában.

Kapcsolódó weboldalak

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Látogatás az Európai Parlamentnél

Az Európai Parlament jogkörei és eljárásai

Kiadványok

Munkaerő-felvétel, szakmai gyakorlat, tanulmányi látogatások

Kapcsolat

Európai Parlament

Honlap
Telefonszám
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Postai cím
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Brüsszel, Belgium
Közösségi média
European Parliament - logo