Skip to main content
European Parliament - logo

Áttekintés

 • Szerep: jogalkotási, felügyeleti és költségvetési hatáskörrel rendelkező, közvetlenül választott uniós intézmény
 • Tagok: 705 európai parlamenti képviselő
 • Elnök: Roberta Metsola
 • Alapítás éve: 1952-ben alapították „az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlése” néven, jelenlegi nevét 1962-ben kapta, az első közvetlen európai parlamenti választásokra pedig 1979-ben került sor
 • Székhely: Strasbourg (Franciaország), Brüsszel (Belgium), Luxembourg (Luxemburg)
 • HonlapEurópai Parlament

Az Európai Parlament az EU jogalkotó intézménye, melynek tagjait ötévente közvetlenül választják meg az uniós választópolgárok. Legutóbb 2019 májusában voltak európai parlamenti választások.

Választások

Az európai parlamenti választásokra 2019. május 23–26-án került sor.

A 2019-es európai parlamenti választások eredménye – részletes beszámoló

Mi a Parlament feladata?

A Parlament három fő feladatot lát el:

Jogalkotás
 • Uniós jogszabályokat fogad el az Európai Unió Tanácsával együtt, az Európai Bizottság által előterjesztett javaslatok alapján.
 • Nemzetközi megállapodások elfogadásáról határoz.
 • Dönt az Európai Unió bővítéséről.
 • Ellenőrzi a Bizottság munkaprogramját, és jogszabályjavaslatok előterjesztésére kéri fel az intézményt.
Felügyelet
 • Demokratikus ellenőrzést gyakorol az összes uniós intézmény felett.
 • Megválasztja a Bizottság elnökét, és jóváhagyja a biztosi testületet. Bizalmatlansági indítványt fogadhat el a Bizottsággal szemben, lemondásra kötelezve a testületet.
 • Mentesítést ad a Bizottságnak, azaz elfogadja a Bizottság zárszámadását az EU-költségvetés előző évi végrehajtásáról.
 • Kivizsgálja az uniós polgárok által benyújtott petíciókat, és egyéb vizsgálatokat indít.
 • A monetáris politika témájában megbeszéléseket folytat az Európai Központi Bankkal.
 • Kérdéseket intéz a Bizottsághoz és a Tanácshoz.
 • Választási megfigyelést végez.
Költségvetés
 • A Tanáccsal együtt kialakítja az uniós költségvetést.
 • Jóváhagyja az EU hosszú távra szóló költségvetését, az ún. többéves pénzügyi keretet.

Összetétel

Az egyes uniós tagállamok nagyjából a népességük arányában részesülnek az európai parlamenti mandátumokból, de a csökkenő (degresszív) arányosság elve szerint: egyik országnak sem lehet 6-nál kevesebb, illetve 96-nál több képviselője, a képviselők összlétszáma pedig nem haladhatja meg a 705 főt (704 képviselő plusz az elnök). A képviselők politikai hovatartozásuk, nem pedig állampolgárság szerint alkotnak csoportokat (frakciókat).

A Parlamentet az elnökképviseli a többi uniós intézmény és a külvilág felé, és az elnök mondja ki az utolsó szót az uniós költségvetés jóváhagyása során.

Hogyan végzi munkáját a Parlament?

A Parlament munkája két fő szakaszra bontható:

 • Jogszabályok előkészítése – bizottságok:
  Az Európai Parlamenten belül húsz bizottság és három albizottság működik. Mindegyikük egy adott szakpolitikai területtel foglalkozik. A bizottságok górcső alá veszik a jogszabályjavaslatokat, melyeket a képviselőcsoportok is megvitatnak. A képviselők és a képviselőcsoportok módosításokat terjeszthetnek elő, illetve a jogszabályjavaslat elutasítását is kezdeményezhetik.
 • Jogszabályjavaslatok elfogadása – plenáris ülések:
  Az összes európai parlamenti képviselő megjelenik az ülésteremben, hogy részt vegyen a jogszabályjavaslat és az előterjesztett módosítások sorsát eldöntő zárószavazáson. A plenáris üléseknek, melyek havonta négy napon át zajlanak, rendes körülmények között Strasbourg ad otthont, de néha további ülésekre is sor kerül Brüsszelben.

A Parlament és Ön

Ha Ön azt szeretné, hogy a Parlament intézkedjen valamilyen ügyben, petíciót nyújthat be az intézménynek (postai úton vagy az interneten).

A petíció tárgya az EU hatáskörébe tartozó területek bármelyikével kapcsolatos lehet.

A magánszemélyek közül csak az uniós országok állampolgárai, illetve lakosai, a jogi személyek közül pedig csak az EU területén székhellyel rendelkező cégek és más szervezetek nyújthatnak be petíciót az Európai Parlamentnek.

Ön úgy is felveheti a kapcsolatot az intézménnyel, hogy a helyi európai parlamenti képviselőhöz fordul, vagy kapcsolatba lép az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával a saját országában.

Dokumentum-hozzáférés

Információ-hozzáférés

Parlamenti ülések

Az Európai Parlament elnökének munkaprogramja

Kapcsolódó weboldalak

Whoiswho – az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke

Látogatás az Európai Parlamentnél

Az Európai Parlament jogkörei és eljárásai

Kiadványok

Munkaerő-felvétel, szakmai gyakorlat, tanulmányi látogatások

Kapcsolat

Név
Európai Parlament
Honlap
https://www.europarl.europa.eu/portal/hu
Telefonszám
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Postai cím
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Brüsszel, Belgium
Közösségi média
European Parliament - logo