Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Преглед

 • Роля: Подкрепа за националните органи на държавите от ЕС при прилагането на общата европейска система за убежище чрез предоставяне на оперативна и техническа помощ.
 • Изпълнителен директор: г-жа Nina Gregori
 • Създадена през: 2022 г.
 • Брой служители: 500+
 • Местоположение:  Валета, Малта
 • Уебсайт: EUAA


Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) е децентрализирана агенция на ЕС, която предоставя оперативна и техническа подкрепа и обучение на националните органи на държавите от Съюза. Това им помага да прилагат правото на ЕС в областта на убежището и да постигнат по-голямо сближаване на процедурите за предоставяне на убежище и условията за приемане.

С какво се занимава

EUAA предлага широк спектър от оперативна и техническа подкрепа за държавите от ЕС. С цел постигане на по-голямо сближаване на практиките в областта на убежището и приемането в ЕС, в съответствие с високите стандарти на общата европейска система за убежище агенцията може:

 • бързо да окаже оперативна помощ на държавите от ЕС, изправени пред миграционен натиск 
 • да използва постоянния резерв от 500 национални експерти за намеса в областта на убежището, които са на разположение на агенцията и могат бързо да бъдат изпратени навсякъде в ЕС
 • да създаде обширна програма за обучение в областта на убежището за национални служители, за да постигне целта си да се превърне в орган на ЕС по акредитация по въпроси, свързани с международна закрила
 • да защитаваосновните права на търсещите убежище лица, като:
  • назначи служител по въпросите на основните права
  • създаде механизъм за подаване на жалби
  • укрепва ролята на организациите на гражданското общество и НПО
 • да подобрява координацията с държавите на произход и транзитно преминаване чрез:
  • назначаване на служители за връзка в държави извън ЕС
  • работа с органи в държави извън ЕС, за да се подпомогне изграждането на капацитет за убежище и прием, който е в съответствие с международното право.


От 31 декември 2023 г. агенцията ще започне да наблюдава как държавите от ЕС прилагат законодателството на Съюза в областта на убежището и практиките за приемане. Изготвянето на препоръки за отстраняване на недостатъците ще започне в деня, в който Регламентът от Дъблин бъде заменен или актуализиран по друг начин.


Кой има полза от това?

Полза имат най-вече служителите и практикуващите специалисти, които работят в националните органи в държавите от ЕС и отговарят за:

 • оценка и управление на молбите за убежище и международна закрила
 • осигуряване на подходящи условия за приемане.

Освен това агенцията подготвя и предоставя безпристрастна информация за състоянието на убежището и миграцията в ЕС както на специализирана аудитория, така и на широката общественост.
 

Допълнителна информация

Последни новини

Съобщения за медиите

Работни места

Регламент за Агенцията на ЕС в областта на убежището

Контакт

Име
Агенция на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA)
Уебсайт
https://www.euaa.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+356 22487500
Пощенски адрес
Winemakers Wharf, Малта MRS 1917, Малта
Социални медии