Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Преглед

 • Роля: Frontex помага на страните от ЕС и държавите, асоциирани към Шенген, да управляват външните си граници. Агенцията подпомага и хармонизирането на граничните проверки в ЕС. Frontex улеснява сътрудничеството между граничните органи в страните от ЕС, като предоставя техническа помощ и експертен опит.
 • Директор: Фабрис Леджери
 • Създадена: 2004 г.
 • Брой служители: 315
 • Бюджет: 250 млн. евро
 • Местоположение: Варшава (Полша)
 • Уебсайт: Frontex

С какво се занимава

През последните години по външните граници на Европа се наблюдава безпрецедентно увеличение на броя на мигрантите и бежанците, които искат да влязат в ЕС. За граничния контрол отговорност носят изцяло страните, които имат външна граница. Но Frontex може да окаже допълнителна техническа помощ на страните от ЕС, изправени пред силен миграционен натиск.

Това се прави чрез координиране на разполагането на допълнително техническо оборудване (например самолети и кораби) и специално обучени гранични служители.

Frontex координира морски операции (например в Гърция, Италия и Испания), както и операции по външните сухопътни граници, включително в България, Румъния, Полша и Словакия. Агенцията има свои представители и на много международни летища в Европа.

Frontex има няколко области на отговорност, които са посочени в правното основание.

Те включват:

 • Анализ на риска — всички дейности на Frontex се основават на анализ на риска. Агенцията оценява рисковете за сигурността на границите на ЕС. Тя изготвя картина на моделите и тенденциите в незаконната миграция и трансграничната престъпна дейност по външните граници, включително трафика на хора. Агенцията споделя заключенията си със страните от ЕС и Комисията, а също така ги използва за планиране на своите дейности.
 • Съвместни операции — координира разполагането на специално обучени служители и техническо оборудване (самолети, плавателни съдове и оборудване за граничен контрол/наблюдение) в области по външните граници, които се нуждаят от допълнителна помощ.
 • Бързо реагиране — ако някоя страна от ЕС бъде подложена на изключително силен натиск по външна граница, по-специално във връзка с пристигане на големи групи от лица, които не са граждани на ЕС, Frontex координира разполагането на екипи на европейската гранична охрана.
 • Изследвания — обединява експерти по граничен контрол, изследователи и представители на промишлеността, за да се гарантира, че новите технологии отговарят на нуждите на органите за граничен контрол.
 • Обучение — разработва общи стандарти за обучение за гранични органи, за да се хармонизира обучението на граничните служители в ЕС и държавите, асоциирани към Шенген. Целта на това хармонизиране е да се гарантира, че независимо от това къде пътуващите пресичат външна граница на ЕС, към тях ще бъдат прилагани единни стандарти за граничен контрол. То също така дава възможност на гранични служители от различни страни да работят заедно и ефективно по време на съвместни операции, координирани от Frontex.
 • Съвместни операции по връщане — разработва добри практики за връщане на мигранти и координира съвместни операции по връщане (но отделните страни решават кой трябва да бъде върнат).
 • Обмен на информация — разработва и управлява информационни системи, които позволяват бърз обмен на информация между граничните органи.

Кой има полза от това

Всяка година близо 700 млн. души прекосяват външните граници на Европа.

Затова едно от най-големите предизвикателства е да се открива незаконната дейност, без да бъдат забавяни другите пътници.

Между държавите от Шенгенското пространство няма постоянни гранични проверки, така че проверките по външните граници са още по-важни. Държавите от Шенгенското пространство разчитат на качеството на граничните проверки и наблюдението, извършвани от другите страни от ЕС.

В Шенгенското пространство откраднат в Италия автомобил може да се движи свободно по целия път до границата между Полша и Украйна. Лице, пътуващо с фалшив паспорт от Финландия, може да стигне до Португалия без да бъде спряно. Жертва на трафик, влязла във Франция, може да бъде транспортирана чак до Швеция.

Това означава, че контролирането на външните граници на ЕС е изключително важно за всички държави от Съюза. Frontex се превърна в централен орган за контакт, като определя стандартите за цялата европейска гранична охрана. Агенцията се грижи за незабавното споделяне на важна информация (например за фалшифицирани документи, откраднати автомобили или трафиканти на хора) с всички органи за гранична охрана.

В борбата срещу трансграничната престъпност не е важен само обменът на информация, но и разработването на решения в дългосрочен план. В тази връзка Frontex изготвя програми за обучение на гранични служители в цяла Европа.

С помощта на агенцията граничните служители в ЕС вече работят в по-тясно сътрудничество. Те споделят знания и имат достъп до информация не само за това какво се случва по техните граници, но и по всички външни граници на ЕС. Те също така имат възможност да се запознават с най-новите методи и технологии, които могат да доведат до подобряване на качеството на тяхната работа, а освен това могат да се подкрепят взаимно в случай на необичаен натиск на дадена граница.

Контакт

Име
Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Уебсайт
https://frontex.europa.eu/bg/
Телефонен номер
+48 22 205 95 00
Факс
+48 22 205 95 01
Пощенски адрес
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Полша
Социални медии