Skip to main content

Profily orgánů a subjektů

Filtrovat podle

Profily orgánů a subjektů (76)

RSS
Zobrazený počet výsledků vyhledávání: 20 až 40
 • Decentralizovaná agentura

EIOPA

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění poskytuje orgánům EU poradenství ohledně toho, jak zachovat efektivní a stabilní finanční systém.

Internetové stránky
https://eiopa.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+49 (0) 69 95 11 19 20
Adresa
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Orgán EU

EIOÚ

Evropský inspektor ochrany údajů zajišťuje, aby orgány a instituce EU chránily osobní údaje při zpracovávání informací.

Internetové stránky
https://edps.europa.eu/_en
Telefonní číslo
+32 2 283 19 00
Adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Jiná agentura

EIT

Evropský inovační a technologický institut se snaží podnítit inovace prostřednictvím spolupráce mezi průmyslem a vzdělávacími organizacemi.

Internetové stránky
http://eit.europa.eu/
Telefonní číslo
+36 14 819 300
Adresa
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Decentralizovaná agentura

ELA

Evropský orgán pro pracovní záležitosti zajišťuje řádné uplatňování přeshraničních pracovněprávních předpisů a pravidel sociálního zabezpečení v EU.

Internetové stránky
https://ela.europa.eu/
 • Decentralizovaná agentura

EMA

Evropská agentura pro léčivé přípravky chrání a podporuje zdraví lidí i zvířat v EU hodnocením a monitorováním léků.

Internetové stránky
https://www.ema.europa.eu/en
Telefonní číslo
+31 88 781 6000
Adresa
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Decentralizovaná agentura

EMCDDA

Agentura EMCDDA poskytuje EU nezávislé informace o drogách a problému drogové závislosti, aby mohli zákonodárci navrhovat účinná protidrogová opatření.

Internetové stránky
http://www.emcdda.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+351 21 121 02 00
Adresa
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Decentralizovaná agentura

EMSA

Evropská agentura pro námořní bezpečnost poskytuje odborné znalosti s cílem zlepšit námořní bezpečnost a snížit znečištění moří.

Internetové stránky
http://www.emsa.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+351 21 1209 200
Adresa
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Decentralizovaná agentura

ENISA

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) má za úkol zajistit vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v Evropě.

Internetové stránky
http://www.enisa.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+30 28 14 40 9711
Adresa
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, Attiki, Greece
 • Interinstitucionální služby EU

EPSO

Úřad EPSO zajišťuje výběrová řízení pro nábor zaměstnanců pro orgány, instituce a další subjekty EU.

Internetové stránky
https://epso.europa.eu/en
Telefonní číslo
+ 32 (0) 2 299 11 11
Adresa
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentura

ERA

Agentura Evropské unie pro železnice se snaží zdokonalit železniční systém vypracováním společných technických a bezpečnostních norem platných pro celou EU.

Internetové stránky
http://www.era.europa.eu/
Telefonní číslo
+33 3 27 09 65 00
Adresa
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Výkonná agentura

ERCEA

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum řídí evropské programy týkající se výzkumu.

Telefonní číslo
+32 2 299 11 11
Adresa
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizovaná agentura

ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy je nezávislý orgán, který chrání stabilitu finančního systému EU.

Internetové stránky
https://www.esma.europa.eu/
Telefonní číslo
+33 1 58 36 43 21
Adresa
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Orgán EU

ESVČ

Evropská služba pro vnější činnost je diplomatickou službou EU, která vykonává zahraniční a bezpečnostní politiku EU.

Internetové stránky
https://www.eeas.europa.eu
Telefonní číslo
+32 2 584 11 11
 • Decentralizovaná agentura

ETF

Evropská nadace odborného vzdělávání podporuje partnerské země EU při reformě jejich systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Internetové stránky
https://www.etf.europa.eu/en
Telefonní číslo
+39 011 630 22 22
Adresa
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Decentralizovaná agentura

EU-OSHA

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci přispívá k tomu, aby pracoviště byla bezpečnější, zdravější a produktivnější.

Internetové stránky
https://osha.europa.eu/en
E-mail
Telefonní číslo
+34 944-358-400
Adresa
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain
 • Instituce EU

EÚD

Evropský účetní dvůr zajišťuje, aby byly finanční prostředky EU řádně zaúčtovány a vynakládány v souladu s finančními pravidly EU.

Internetové stránky
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefonní číslo
+352 4398 1
Adresa
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • Agentura společné zahraniční a bezpečnostní politiky

EUISS

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti se zabývá analýzou otázek zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky.

Internetové stránky
http://www.iss.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+33 1 56 89 19 30
Adresa
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Decentralizovaná agentura

Eurojust

Eurojust podporuje justiční spolupráci mezi zeměmi EU v oblasti přeshraničních trestných činů, jako je terorismus, obchod s drogami a kyberkriminalita.

Internetové stránky
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
+31 70 412 50 00
Adresa
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands