Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Sofija

Službeni jezik EU-a: bugarski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 2007.

Valuta: bugarski lev (BGN). Bugarska se obvezala da će uvesti euro nakon što ispuni potrebne uvjete.

Schengensko područje: Bugarska je trenutačno u postupku pridruživanja schengenskom području.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Bugarska je parlamentarna republika. Najvišu izvršnu poziciju drži šef vlade – premijer. Poglavar države je predsjednik, čija je primarna zadaća predstavljati zemlju, ali ima i ograničeno pravo veta. Bugarska je unitarna država centralizirane strukture. Sastoji se od 27 oblasti i velegradskog područja glavnog grada (Grad Sofija). Regionalne upravitelje imenuje vlada.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori bugarskoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,4 %), industrija (20,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (16,7 %).

U zemlje EU-a odlazi 66 % bugarskog izvoza (od čega 16 % u Njemačku, 9 % u Rumunjsku i 7 % u Italiju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 6 % izvozi se u Tursku i 3 % u Kinu.

Kad je riječ o uvozu, 61 % činio je uvoz iz država članica EU-a (12 % iz Njemačke te po 7 % iz Italije i Rumunjske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 7 % uvozi se iz Turske, a 6 % iz Rusije.

Bugarska u EU-u

Europski parlament

Bugarska ima 17 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Bugarskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici bugarske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi bugarskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2018.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Iliana Ivanova povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Bugarska, a zadužena je za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Bugarskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Bugarska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Bugarska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Bugarska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća bugarskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Bugarska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Bugarskoj financira EU

Novcem koji Bugarska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Bugarsku.