Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Zagreb

Službeni jezik EU-a: hrvatski

Država članica EU-a: od 1. srpnja 2013.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2023.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 1. siječnja 2023.

Brojke: površinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Hrvatska je parlamentarna republika u kojoj šef vlade – premijer – i šef države – predsjednik – predstavljaju izvršnu vlast u svojoj državi i u inozemstvu. Struktura vlasti temelji se na odvojenosti zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti. Parlament ima zakonodavne ovlasti te nadzire izvršnu vlast. Zastupnici se biraju na mandat od četiri godine.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori hrvatskoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,1 %), industrija (19,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,1 %).

U zemlje EU-a odlazi 67 % hrvatskog izvoza (od čega 13 % u Njemačku, 12 % u Italiju i 10 % u Sloveniju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 9 % izvozi se u Bosnu i Hercegovinu i 5 % u Srbiju.

Kad je riječ o uvozu, 77 % činio je uvoz iz država članica EU-a (15 % iz Njemačke, 12 % iz Italije i 11 % iz Slovenije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 5 % uvozi se iz Kine, a 3 % iz Bosne i Hercegovine.

Hrvatska u EU-u

Europski parlament

Hrvatska ima 12 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici hrvatske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi hrvatskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2020.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Dubravka Šuica povjerenica je i potpredsjednica Europske komisije koju je nominirala Hrvatska, a nadležna je za demografiju i demokraciju.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Hrvatskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Hrvatska ima devet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Hrvatska ima devet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Hrvatska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća hrvatskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Hrvatska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Hrvatskoj financira EU 

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Hrvatsku.