Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Zagreb

Službeni jezik/jezici EU-a: hrvatski

Država članica EU-a: od 1. srpnja 2013.

Valuta: hrvatska kuna (HRK). Hrvatska se obvezala da će uvesti euro nakon što ispuni potrebne uvjete.

Schengen: Hrvatska ne pripada schengenskom prostoru.

Brojke: površinastanovništvobruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Hrvatska je parlamentarna republika u kojoj predsjednik vlade – premijer – i čelnik države – predsjednik – predstavljaju izvršnu vlast u svojoj državi i u inozemstvu. Struktura vlasti temelji se na odvojenosti zakonodavnih, izvršnih i pravosudnih ovlasti. Parlament ima zakonodavne ovlasti te nadzire izvršnu vlast. Zastupnici se biraju na mandat od četiri godine.

Lokacija na zemljovidu EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori hrvatskoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (23,1 %), industrija (20,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 68 % hrvatskog izvoza (od čega 14 % u Italiju, 13 % u Njemačku i 11 % u Sloveniju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 9 % odlazi u Bosnu i Hercegovinu, a 4 % u Srbiju.

Kad je riječ o uvozu, 78 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 15 % iz Njemačke, 13 % iz Italije i 11 % iz Slovenije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 3 % hrvatskog uvoza dolazi iz Bosne i Hercegovine i Kine.

Hrvatska u Europskoj uniji

Europski parlament

Hrvatska ima 12 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz hrvatske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je zemlja koja njime predsjeda. Zemlje koje predsjedaju Vijećem izmjenjuju se svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi hrvatskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2020

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Dubravka Šuica povjerenica je i potpredsjednica Europske komisije koju je nominirala Hrvatska, a nadležna je za demokraciju i demografiju.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Hrvatskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Hrvatska ima devet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Hrvatska ima 9 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Hrvatska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća hrvatskog „veleposlanstva pri EU-u” osigurati što djelotvornije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Hrvatska plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Hrvatsku za 2018.:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Hrvatskoj: 1,120 milijardi EUR
    (2,22 % gospodarstva Hrvatske)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 0,451 milijarda EUR
    (0,89 % gospodarstva Hrvatske)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Hrvatskoj financira EU 

Saznajte više o tome kako financiranje EU-a koristi Hrvatskoj.