Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Zagrzeb

Języki urzędowe: chorwacki

W UE: od 1 lipca 2013 r.

Waluta: W strefie euro od 1 stycznia 2023 r.

Strefa Schengen: W strefie Schengen od 1 stycznia 2023 r.

Dane liczbowe: powierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Chorwacja jest republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent. Reprezentują oni władzę wykonawczą w kraju i za granicą. Struktura rządu jest oparta na modelu, w którym funkcje prawodawcze, wykonawcze i sądownicze są od siebie oddzielone. Parlament pełni funkcję ustawodawczą i kontroluje władzę wykonawczą. Posłowie są wybierani na czteroletnią kadencję.

Chorwacja na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów chorwackiej gospodarki w 2020 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,1%), przemysł (19,2%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (18,1%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 67% chorwackiego eksportu (13% do Niemiec, 12% do Włoch i 10% do Słowenii). Eksport do Bośni i Hercegowiny wynosi 9%, a do Serbii – 5%.

Jeśli chodzi o import, 77% pochodzi z państw członkowskich UE (15% z Niemiec, 12% z Włoch i 11% ze Słowenii). Import z Chin wynosi 5%, a z Bośni i Hercegowiny – 3%.

Chorwacja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 12 posłów z Chorwacji. Więcej informacji o chorwackich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Chorwacji

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele chorwackiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty chorwackiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2020 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Chorwacką komisarz w Komisji Europejskiej jest Dubravka Šuica, która jest wiceprzewodniczącą odpowiedzialną za demokrację i demografię.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Chorwacji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Chorwacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Chorwacja ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Chorwacja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Chorwacji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Chorwacja, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Chorwacji 

Zobacz, jak Chorwacja się zmienia dzięki unijnym funduszom.