Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Helsinki

ES oficiālā(-s) valoda(-s): somu, zviedru

ES dalībvalsts kopš: 1995. gada 1. janvāra

Valūta: eiro. Eirozonas valsts kopš 1999. gada 1. janvāra.

Šengenas zona: Šengenas zonas valsts kopš 2001. gada 25. marta.

Skaitļi:ģeogrāfiskā platība - iedzīvotāji - - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Somija ir parlamentāra republika, tai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts vadītājs (prezidents). Centrālā valdība strādā Helsinkos, un valstī ir arī 311 pašvaldības (mazpilsētas un pilsētas). Valsts ir iedalīta 19 reģionos un 70 apakšreģionos. Vismazākais reģions — Olande — ir autonoms arhipelāgs Somijas dienvidrietumos. Ziemeļos esošajā Lapzemes reģionā dzīvo apmēram puse no Somijas pirmiedzīvotājiem — sāmiem (pazīstami arī kā lapi).

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Somijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija rūpniecība (21,3 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (20,2 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (15,5 %).

59 % no Somijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 15 %, Zviedrijā 10 % un Nīderlandē 7 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (7 %) un Ķīna (6 %).

70 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 17 %, no Zviedrijas 16 % un no Nīderlandes 9 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Krievija (14 %) un Ķīna (3 %).

Somija ES

Eiropas Parlaments

Somijai ir 14 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Somijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Somijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Somijas prezidentūras laikposmi:

1999. gada jūlijs – decembris | 2006. gada jūlijs – decembris | 2019. gada jūlijs – decembris

Prezidentūra ES Padomē

Šī saite ved uz ārēju vietni Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Somijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Juta Urpilainena. Viņas pārziņā ir starptautiskās partnerības.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Somijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Somijai ir 9 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Somijai ir 9 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Somijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Somiju un ES struktūrām. Tās kā “Somijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Somijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Somiju:

  • ES kopējie izdevumi Somijā — 1,478 miljardi eiro
    (t.i. 0,63 % Somijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 2,018 miljardi eiro
    (t.i. 0,87 % no Somijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Somijā

Nauda, ko Somija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES valstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Somija izlieto ES finansējumu.