Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Atēnas

ES oficiālā(-s) valoda(-s): grieķu

ES dalībvalsts: kopš 1981. gada 1. janvāra

Valūta: eiro. Eirozonā kopš 2001. gada 1. janvāra

Šengena: Šengenas zonā kopš 2000. gada 1. janvāra

Skaitļi: platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Grieķija ir parlamentāra republika, kurā politiskā vara lielākoties ir valdības vadītāja – premjerministra – rokās, bet prezidents (valsts galva) galvenokārt veic reprezentatīvus pienākumus. Izpildvaru īsteno valdība.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Grieķijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (25,1 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (20,3 %) un nekustamā īpašuma joma (16,3 %).

53 % no Grieķijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Itālijā 10 % un Vācijā un Kiprā 6 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Turcija (6 %) un Libāna (4 %).

51 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 11 % un no Itālijas 8 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Irāka un Krievija (no katras 8 %) un Ķīna (7 %).

Grieķija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 21 deputāts no Grieķijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Grieķijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Grieķijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Grieķijas prezidentūras laikposmi:

1983. gada jūlijs – decembris | 1988. gada jūlijs – decembris | 1994. gada janvāris – jūnijs | 2003. gada janvāris – jūnijs | 2014. gada janvāris – jūnijs

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Grieķijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Margaritis Shins. Viņa kā priekšsēdētājas vietnieka pārziņā ir mūsu eiropeiskās dzīvesziņas veicināšana.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Grieķijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Grieķijai ir 12 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Grieķijai ir 11 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Grieķijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Grieķiju un ES struktūrām. Tā ir kā Grieķijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Grieķijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Grieķiju:

  • ES kopējie izdevumi Grieķijā — 4,870 miljardi eiro
    (2,66 % no Grieķijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 1,488 miljardi eiro
    (t.i. 0,81 % no Grieķijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Grieķijā

Nauda, ko Grieķija iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES valstīs finansēt tādas programmas un projektus kā ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Grieķija izmanto ES finansējumu.