Направо към основното съдържание

Преглед

Столица: Будапеща

Официални езици на ЕС: унгарски

Членство в ЕС: от 1 май 2004 г.

Валута: унгарски форинт (HUF). В момента Унгария се подготвя за въвеждане на еврото.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Унгария е парламентарна република, като ръководителят на правителството — министър-председателят — упражнява изпълнителната власт, а държавният глава — президентът — има предимно представителни функции. Унгария е разделена на 19 окръга, Будапеща и 23 града с правомощия на равнище окръг.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на унгарската икономика през 2020 г. са били промишлеността (23,5 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,7 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (17,5 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 78 % от износа на Унгария (Германия — 28 %, Румъния, Словакия, Австрия и Италия — по 5 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 3% и Обединеното кралство — 3 %.

71 % от вноса е от страните от ЕС (Германия — 24 %, Австрия — 6 % и Полша и Нидерландия — по 5 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 9 % от вноса е от Китай, а 4 % — от Република Корея.

Унгария в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Унгария. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Унгария

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на унгарското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на унгарските председателства:

януари — юни 2011 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Унгария комисар в Европейската комисия е Оливер Вархеи, който отговаря за съседството и разширяването.https://data.ec.europa.eu/ewp/63f23d58-0f93-426e-9d70-7f3f92d2deeb

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Унгария

Европейски икономически и социален комитет

Унгария има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Унгария има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Унгария поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Унгария в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Унгария?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Унгария 

Средствата, които Унгария внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Унгария се възползва от финансирането от ЕС.