Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Pregled

Glavni grad: Dublin

Službeni jezici EU-a: irski, engleski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1973.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengensko područje: Irska je dogovorila izuzeće iz schengenskog područja.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Irska je parlamentarna republika koja se sastoji od 26 okruga. Šefa vlade, odnosno premijera, koji ima izvršne ovlasti, imenuje predsjednik nakon što ga nominira Donji dom („Dail”). Šef države, odnosno predsjednik, prvenstveno ima protokolarne ovlasti. Parlament se sastoji od dva doma (Gornji i Donji dom).

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori irskoga gospodarstva 2020. bili su industrija (38,3 %), informacije i komunikacije (17,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (10,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 41 % irskog izvoza (od čega po 11 % u Belgiju i Njemačku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 30 % izvozi se u SAD, a 9 % u Ujedinjenu Kraljevinu.

Kad je riječ o uvozu, 38 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 11 % iz Francuske i 9 % iz Njemačke). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 27 % uvozi se iz Ujedinjene Kraljevine, a 13 % iz SAD-a.

Irska u EU-u

Europski parlament

Irska ima 13 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Irskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici irske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi irskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1975. | srpanj – prosinac 1979. | srpanj – prosinac 1984. | siječanj – lipanj 1990. | srpanj – prosinac 1996. | siječanj – lipanj 2004. | siječanj – lipanj 2013.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Mairead McGuinness povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Irska, a nadležna je za financijske usluge, financijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Irskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Irska ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Irska ima 8 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Irska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća irskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Irska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Irskoj financira EU

Novcem koji Irska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Irsku.