Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Roma

ES oficiālā(-s) valoda(-s): itāļu

ES dalībvalsts: kopš 1958. gada 1. janvāra

Valūta: eiro. Eirozonas valsts kopš 1999. gada 1. janvāra.

Šengena: Šengenas zonas valsts kopš 1997. gada 26. oktobra.

Skaitļi:platība - iedzīvotāju skaits - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Itālija ir parlamentāra republika, kuras valdības vadītāju (premjerministru) ieceļ prezidents – valsts vadītājs. Parlamentam ir divas palātas: Deputātu palāta un Republikas Senāts. Valsts ir iedalīta 20 reģionos. No tiem pieciem ir īpašs autonomijas statuss, kas tiem ļauj pieņemt regulējumu attiecībā uz dažiem vietējas nozīmes jautājumiem.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Itālijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (21,4 %), rūpniecība (19,4 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (16,6 %).

56 % no Itālijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 13 %, Francijā 10 % un Spānijā 5 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (9 %) un Šveice (5 %).

59 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 17 %, no Francijas 9 % un no Nīderlandes un Spānijas 5 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (7 %) un ASV (4 %).

Itālija ES

Eiropas Parlaments

Itālijai ir 76 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Itālijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Itālijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Itālijas prezidentūras laikposmi:

1959. gada jūlijs – decembris | 1962. gada jūlijs – decembris | 1965. gada jūlijs – decembris | 1968. gada jūlijs – decembris | 1971. gada jūlijs – decembris | 1975. gada jūlijs – decembris | 1980. gada janvāris – jūnijs | 1985. gada janvāris – jūnijs | 1990. gada jūlijs – decembris | 1996. gada janvāris – jūnijs | 2003. gada jūlijs – decembris | 2014. gada jūlijs – decembris |

Prezidentūra ES Padomē

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Itālijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Paolo Džentiloni. Viņa pārziņā ir ekonomika.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Itālijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Itālijai ir 24 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Itālijai ir 23 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Itālijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Itāliju un ES iestādēm. Tās kā “Itālijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt šīs valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Itālijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Itāliju:

  • ES kopējie izdevumi Itālijā — 10,337 miljardi eiro
    (t.i. 0,58 % Itālijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 15,215 miljardi eiro
    (t.i. 0,89 % no Itālijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Itālijā

Nauda, ko Itālija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Itālijā.