Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Rīga

ES oficiālā(-s) valoda(s): latviešu

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: eiro. Eirozonas valsts kopš 2014. gada 1. janvāra.

Šengenaa: Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 21. decembra.

Skaitļi:ģeogrāfiskā platība - iedzīvotāju skaits - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Latvija ir parlamentāra republika, kuras valdības vadītājs (premjerministrs) izvēlas ministrus, bet valsts vadītāja (prezidenta) funkcijas ir galvenokārt ceremoniālas, un viņš izvirza premjerministru. Valdību katram tās pilnvaru termiņam apstiprina parlaments (Saeima). Administratīvi valsts ir iedalīta 110 viena līmeņa pašvaldībās (novados) un 9 valsts nozīmes pilsētās. Tiem ir pašiem sava pašpārvalde.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Latvijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (25,4 %), rūpniecība (16,1 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (15,8 %).

67 % no Latvijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Lietuvā 15 %, Igaunijā 11 % un Vācijā un Zviedrijā 7 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Krievija (14 %) un ASV (4 %).

75 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Lietuvas 17 %, no Vācijas 11 % un no Polijas 9 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Krievija (8 %) un Kanāda (4 %).

Latvija ES

Eiropas Parlaments

Latvijai ir 8 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Latvijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Latvijas prezidentūras laikposmi:

2015. gada janvāris – jūnijs.

Prezidentūra ES padomē

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Latvijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Valdis Dombrovskis. Viņa kā priekšsēdētājas izpildvietnieka pārziņā ir ekonomika cilvēku labā.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Latvijai ir 7 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Latvijai ir 7 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Latviju un ES iestādēm. Tās kā “Latvijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Latvijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.

ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Latviju:

  • ES kopējie izdevumi Latvijā — 1,212 miljardi eiro
    (t.i. 4,14 % Latvijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 0,234 miljardi eiro
    (t.i. 0,80 % Latvijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Latvijā

Nauda, ko Latvija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Latvijā.