Направо към основното съдържание

Преглед

Столица: Вилнюс

Официални езици на ЕС: литовски

Членство в ЕС: от 1 май 2004 г.

Валута: евро. Член на еврозоната от 1 януари 2015 г.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Литва е парламентарна република с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — президент, който назначава министър-председателя. Парламентът е еднокамарен законодателен орган. Страната е разделена на 60 общини с пряко избирани кметове.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на литовската икономика през 2020 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (29,9 %), промишлеността (20,5 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (16,1 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 56 % от износа на Литва (Латвия — 9 %, Германия — 8 % и Полша — 6 %), а извън ЕС 13% от износа е за Русия и по 4 % — за САЩ и Обединеното кралство.

По отношение на вноса 71 % е от държави от ЕС (Германия и Полша — по 13 % и Латвия — 8 %), а що се отнася до страните извън ЕС 9 % от вноса идва от Русия и 4 % — от Китай.

Литва в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 11 членове от Литва. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Литва

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на литовското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на литовските председателства:

юли — декември 2013 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Литва комисар в Европейската комисия е Виргиниюс Синкявичюс, който отговаря за околната среда, океаните и рибарството.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Литва

Европейски икономически и социален комитет

Литва има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Литва има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Литва поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Литва в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Литва?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Литва

Средствата, които Литва внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Литва се възползва от финансирането от ЕС.