Pāriet uz galveno saturu

Pārskats

Galvaspilsēta: Bukareste

ES oficiālā valoda: rumāņu

ES dalībvalsts: kopš 2007. gada 1. janvāra

Valūta: Rumānijas leja (RON). Rumānija ir apņēmusies ieviest eiro, kolīdz būs izpildījusi nepieciešamos priekšnoteikumus.

Šengenas zona: Rumānija pašlaik pievienojas Šengenas zonai.

Skaitļiģeogrāfiskā platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Rumānija ir pusprezidentāla republika. Tai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts vadītājs (prezidents). Izpildvara ir gan valdībai, gan prezidentam. Valsts administratīvi ir iedalīta 41 novadā un Bukarestes pašvaldībā. Katru novadu pārvalda novada padome, kuras pārziņā ir vietējas nozīmes jautājumi, un prefekts, kurš atbild par valsts līmeņa jautājumu pārvaldi novada līmenī.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Rumānijas svarīgākās ekonomikas nozares 2020. gadā bija rūpniecība (21,7 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (19,7 %), un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe (16,5 %).

74 % no Rumānijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (23 % Vācijā, 11 % Itālijā un 7 % Francijā), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Turcija (3 %) un Apvienotā Karaliste (3 %).

74 % importa ir no ES dalībvalstīm (21 % no Vācijas, 9 % no Itālijas un 7 % no Ungārijas), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (6 %) un Turcija (4 %).

Rumānija Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 33 deputāti no Rumānijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Rumānijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Rumānijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Rumānijas prezidentūras termiņi:

2019. gada janvāris–jūnijs

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā prezidentūra ES Padomē

Eiropas Komisija

Rumānijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Adina Joana Veleana. Viņas pārziņā ir transports.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Rumānijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Rumānijai ir 15 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Rumānijai ir 15 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka tajos ir ņemta vērā pašvaldību un reģionu nostāja.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Rumānijas Pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Rumāniju un ES iestādēm. Tā savā ziņā ir kā Rumānijas “vēstniecība” ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt Rumānijas intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Rumānija iemaksā, un cik tā saņem?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi un atkarībā no tās rocības. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; tas drīzāk atspoguļo visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

Dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Rumānijā

Nauda, ko Rumānija iemaksā ES budžetā, palīdz ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Uzziniet, kā Rumānija izmanto ES finansējumu.