Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Bukareste

ES oficiālā(-s) valoda(-s): rumāņu

ES dalībvalsts: kopš 2007. gada 1. janvāra

Valūta: Rumānijas leja (RON). Rumānija ir apņēmusies ieviest eiro, kolīdz būs izpildījusi nepieciešamos priekšnoteikumus.

Šengena: Rumānija pašlaik pievienojas Šengenas zonai.

Skaitļi:ģeogrāfiskā platība - iedzīvotāju skaits - - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Rumānija ir pusprezidentāla republika. Tai ir valdības vadītājs (premjerministrs) un valsts vadītājs (prezidents). Izpildvara ir gan valdībai, gan prezidentam. Valsts administratīvi ir iedalīta 41 novadā un Bukarestes pašvaldībā. Katru novadu pārvalda novada padome, kuras pārziņā ir vietējas nozīmes jautājumi, un prefekts, kurš atbild par valsts līmeņa jautājumu pārvaldi novada līmenī.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Rumānijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija rūpniecība (26,1 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (20,2 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (14,5 %).

77 % no Rumānijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 23 %, Itālijā 11 %, Francijā 7 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Turcija (3 %) un ASV (2 %).

75 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 20 %, no Itālijas 9 % un no Ungārijas 7 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (5 %) un Turcija (4 %).

Rumānija ES

Eiropas Parlaments

Rumānijai ir 33 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Rumānijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Rumānijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Rumānijas prezidentūras laikposms:

2019. gada janvāris – jūnijs

Prezidentūra ES padomē

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Rumānijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Adina Joana Veleana. Viņas pārziņā ir transports.

Komisijai katrā ES valstī ir pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Rumānijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Rumānijai ir 15 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Rumānijai ir 15 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Rumānijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Rumāniju un ES struktūrām. Tās kā “Rumānijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Rumānijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Rumāniju:

  • ES kopējie izdevumi Rumānijā — 4,865 miljardi eiro
    (t.i. 2,45 % no Rumānijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 1,655 miljardi eiro
    (t.i. 0,83 % no Rumānijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Rumānijā

Nauda, ko Rumānija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES valstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Rumānija izlieto ES finansējumu.