Skip to main content
Agencja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Europejska Agencja Obrony (EDA)

European Defence Agency - Logo

Informacje ogólne

  • Zadania: EDA wspiera realizację opartych na współpracy europejskich projektów w dziedzinie obronności i zapewnia forum dla europejskich ministerstw obrony.
  • Dyrektor generalny: Jiří Šedivý
  • Członkowie: 26 państw członkowskich UE (Dania nie jest członkiem)
  • Rok powstania: 2004
  • Liczba pracowników: 140
  • Siedziba: Bruksela (Belgia)
  • Strona internetowa: Europejska Agencja Obrony (EDA)

Europejska Agencja Obrony (EDA) powstała w 2004 roku. Agencja pomaga 26 państwom członkowskim (wszystkie kraje UE oprócz Danii) w zwiększaniu potencjału zasobów wojskowych.

EDA wspiera współpracę, zapoczątkowuje nowe inicjatywy i wprowadza rozwiązania zwiększające zdolności obronne. Pomaga również państwom członkowskim, które się na to zdecydują, w rozwoju wspólnych zdolności obronnych.

EDA pełni kluczową rolę w ułatwianiu rozwoju zdolności, które stanowią podstawę unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

Agencja ma siedzibę w Brukseli, pracuje w niej około 140 osób. Na jej czele stoi Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Zakres działalności

EDA wspiera 26 państw członkowskich – wszystkie kraje UE z wyjątkiem Danii – w poprawie ich zdolności obronnych w ramach współpracy na szczeblu europejskim.

Agencja pomaga ministerstwom obrony, które są tym zainteresowane, w podjęciu prac nad projektami wzmacniającymi wspólne zdolności obronne.

Agencja pełni rolę europejskiego ośrodka współpracy w dziedzinie obronności. Wiedza fachowa i sieci kontaktów umożliwiają jej prowadzenie działań w wielu różnych obszarach, takich jak:

  • harmonizacja wymogów dotyczących zapewnienia zdolności operacyjnych
  • badania naukowe i innowacje służące opracowaniu nowych technologii i ich przetestowaniu
  • szkolenia i ćwiczenia w zakresie obsługi technicznej w celu wspierania operacji prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

EDA działa także na rzecz wzmocnienia europejskiego sektora obrony i pełni rolę pośrednika w procesie kształtowania polityki unijnej, która wywiera wpływ na obronę, poprzez ułatwianie współpracy zainteresowanym stronom z sektora wojskowego państw członkowskich.

W maju 2017 r. państwa członkowskie zgodziły się zwiększyć zakres zadań agencji, przyznając jej między innymi centralne miejsce w kontekście finansowanych przez UE działań związanych z obronnością.

Dla kogo?

Elastyczne podejście agencji przynosi korzyści państwom członkowskim UE (UE-27 z wyjątkiem Danii), gdyż umożliwia im podejmowanie decyzji o uczestnictwie zgodnie z ich krajowymi potrzebami w zakresie obronności.

Agencja pomaga europejskim ministerstwom obrony zaradzić niedoborom w zakresie zdolności obronnych i szkoleń.

EDA działa także w oparciu o umowy z niektórymi państwami spoza UE (Norwegią, Serbią, Szwajcarią i Ukrainą).

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Agencja Obrony (EDA)
Strona internetowa
https://www.eda.europa.eu/
Tel.
+32 2 504 28 00
Faks
+32 2 504 28 15
Adres pocztowy
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe