Skip to main content
ES struktūra

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

European External Action Service - Logo

Īss apraksts

  • Uzdevums: uzturēt ES diplomātiskās attiecības ar citām pasaules valstīm, kas neietilpst ES, un īstenot ES ārpolitiku un drošības politiku.
  • Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos: Žuzeps Borels
  • Dibināšanas gads: 2011
  • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
  • Tīmekļa vietne: Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) ir ES diplomātiskais dienests. Tā mērķis ir veidot saskanīgāku un efektīvāku ES ārpolitiku, tādējādi vairojot Eiropas ietekmi pasaulē.

Ko dara EĀDD?

Praktiski piemēri:

  • miera uzturēšanas pasākumi, nodrošinot politisku, ekonomisku un praktisku atbalstu,
  • drošības uzturēšana atbilstoši kopējai drošības un aizsardzības politikai ,
  • labu attiecību uzturēšana ar ES tuvākajām kaimiņvalstīm, īstenojot Eiropas kaimiņattiecību politiku ,
  • attīstība, humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās,
  • cīņa pret klimata pārmaiņām un par cilvēktiesību ievērošanu.

Sastāvs

Eiropas Ārējās darbības dienestu vada ES ārpolitikas vadītājs – Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Dienesta darbinieki strādā:

Kā strādā EĀDD?

Augstais pārstāvis ir arī Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks. Viņš pauž ES ārpolitiku un drošības politiku visā pasaulē, koordinē Eiropas Komisijas darbu ES ārlietu jautājumos un vada ES dalībvalstu ārlietu, aizsardzības un attīstības ministru sanāksmes. Augstais pārstāvis (un priekšsēdētājas vietnieks) īsteno ES ārpolitiku un drošības politiku kopā ar ES valstīm, izmantojot valstu un ES līdzekļus. Tas palīdz nodrošināt konsekvenci visa bloka ārpolitikā.

Citur pasaulē Eiropas Savienību pārstāv biroji attiecīgajās ārvalstīs jeb t. s. ES delegācijas , kuras pēc nozīmes ir līdzīgas vēstniecībām.

EĀDD un jūs

ES ārpolitika un ārējo attiecību programmas palīdz aizsargāt jūs kā ES pilsoni, kad atrodaties ārpus ES robežām, turklāt piedāvā izglītības un karjeras iespējas.

Jūs varat sazināties ar EĀDD,

Kontaktinformācija

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)