Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
European Investment Bank - Logo

Pregled

 • Uloga: osigurava financijska sredstva za projekte kojima se pridonosi ispunjenju ciljeva EU-a, unutar i izvan EU-a
 • Predsjednik: Werner Hoyer
 • Upravno vijeće: čine ga po jedan direktor iz svake države članice EU-a i jedan iz Europske komisije
 • Godina osnivanja: 1958.
 • Lokacija: Luksemburg
 • Web-mjesto: Europska investicijska banka 

Europska investicijska banka (EIB) u zajedničkom je vlasništvu država članica EU-a. Njezina je uloga:

 • dati poticaj zapošljavanju i gospodarskom rastu u Europi
 • podržati mjere za ublažavanje klimatskih promjena
 • promicati politike EU-a izvan granica EU-a.

Nadležnosti EIB-a

Posuđuje novac na tržištima kapitala te ga pozajmljuje uz povoljne uvjete za projekte usklađene s ciljevima EU-a. Otprilike 90 % zajmova daje se za projekte u EU-u. Novac se nikad ne uzima iz proračuna EU-a.

EIB nudi tri glavne vrste proizvoda i usluga: 

 • davanje zajmova – obuhvaća oko 90 % ukupnih financijskih obveza EIB-a; ova banka daje zajmove klijentima svih veličina kako bi potakla gospodarski rast i zapošljavanje, a ta potpora često pridonosi privlačenju drugih ulagača
 • spajanje zajmova – ovime se klijentima omogućuje da kombiniraju EIB-ovo financiranje s dodatnim ulaganjem
 • savjetovanje i tehnička pomoć – za ostvarenje najveće vrijednosti za uloženi novac.

Zajmove u iznosu većem od 25 milijuna eura EIB daje izravno. Kad je riječ o manjim zajmovima, EIB otvara kreditne linije za financijske institucije koje zatim pozajmljuju sredstva vjerovnicima.

Sastav

Sve države članice EU-a dioničari su EIB-a. Odluke donose sljedeća tijela:

 • Vijeće guvernera – čine ga ministri (uglavnom ministri financija) iz svih država članica EU-a; određuje opću kreditnu politiku;
 • Upravno vijeće – njime predsjedava predsjednik EIB-a; sastoji se od 28 članova koje su imenovale države članice EU-a i jednog člana kojeg je imenovala Europska komisija; odobrava poslove davanja i uzimanja zajmova;
 • Upravni odbor – izvršno tijelo Banke, bavi se njezinim svakodnevnim poslovanjem.

Odbor za reviziju provjerava izvode li se aktivnosti EIB-a na pravilan način.

Odjeli Banke provode odluke uprave.

Kako funkcionira EIB?

Donosi odluke o uzimanju i davanju zajmova na temelju odlika pojedinog projekta  i mogućnosti koje nude financijska tržišta. U EU-u  određuje posebne prioritete za pozajmljivanje. Izvan EU-a  potiče politike razvoja i suradnje EU-a diljem svijeta.

Kao neovisno tijelo Banka sama donosi odluke o uzimanju i davanju zajmova. Surađuje s drugim institucijama EU-a, osobito s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i Vijećem EU-a.

EIB i vi

Ako vodite poduzeće ili ste zaposleni u javnom sektoru i imate projekt koji bi mogao pridonijeti postizanju ciljeva politika EU-a, mogli biste imati pravo na zajam EIB-a. Za prijavu  se obratite EIB-u e-poštom, web-obrascem  ili njegovim uredima  i dostavite dostatne podatke na temelju kojih Banka može ocijeniti ispunjuje li projekt njezine ciljeve pozajmljivanja i ima li dobro razvijen poslovni plan.

 

European Investment Fund - Logo

Europski investicijski fond (EIF)

EIB je većinski dioničar Europskog investicijskog fonda (EIF), koji financira mala i srednja poduzeća (MSP-ove) primjenom instrumenata poduzetničkog kapitala i rizičnog financiranja. Ostali su dioničari Europska komisija i financijske institucije iz cijele Europe. Fond je osnovan 1994. i djeluje u svim državama članicama EU-a, budućim državama članicama, Lihtenštajnu i Norveškoj.

Proizvodi EIF-a uključuju:

– poduzetnički kapital i mikrofinanciranje za MSP-ove, osobito za nova i inovativna poduzeća
– jamstva za financijske institucije, za financiranje zajmova danih MSP-ovima
– pomoć državama članicama EU-a i državama u postupku pristupanja EU-u u cilju razvoja njihovih tržišta rizičnog kapitala

Ako ste poduzetnik i tražite financiranje, obratite se EIF-ovim posrednicima u svojoj državi kako biste provjerili imate li pravo na vlasničke ili dužničke proizvode.

Vidi također

Tko je tko u EIB-u

Tko je tko u EIF-u

Publikacije EIB-a  

Novosti i publikacije EIF-a

Poslovi u EIB-u  

Poslovi u EIF-u

Kontakt

Ime
Europska investicijska banka (EIB)
Internetska stranica
https://www.eib.org/en/index.htm
Broj telefona
+352 43 79 1
Broj telefaksa
+352 43 77 04
Poštanska adresa
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luksemburg
Društvene mreže