Skip to main content
Decentralizirana agencija

Evropska agencija za zdravila (EMA)

Logo of European Medicines Agency (EMA)

Pregled

 • Vloga: Evropska agencija za zdravila zagotavlja znanstvene ocene ter nadzira in spremlja varnost zdravil za humano in veterinarsko uporabo v EU.
 • Izvršna direktorica: Emer Cooke 
 • Leto ustanovitve: 1995
 • Število zaposlenih: 897
 • Sedež: Amsterdam.
 • Spletišče: Evropska agencija za zdravila

S potrjevanjem in nadzorovanjem zdravil Evropska agencija za zdravila spodbuja zdravje ljudi in živali v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

Naloge

Agencija je pristojna za potrjevanje in nadzorovanje zdravil v EU. Podjetja pri agenciji vložijo prošnjo za pridobitev enotnega dovoljenja za promet, ki ga izda Evropska komisija. Na podlagi enotnega dovoljenja lahko zdravilo tržijo v EU in EGP. Centralizirani postopek, ki se uporablja za širok nabor proizvodov, agenciji omogoča, da odobri večino inovativnih zdravil, ki se tržijo v Evropi.

Agencija izpolnjuje svoje pristojnosti tako, da:

 • spodbuja razvoj zdravil in njihovo dostopnost
 • ocenjuje vloge za pridobitev dovoljenja za promet
 • nadzira varnost zdravil v celotnem življenjskem ciklu
 • zagotavlja informacije zdravstvenim deelavcem in pacientom

Koristi

Koristi imajo:

 • pacienti
 • zdravstveni delavci
 • akademske ustanove
 • farmacevtske družbe
 • razvijalci zdravil
 • snovalci politike na področju zdravja

Agencija z znanstvenimi smernicami, nasveti in priporočili spodbuja raziskave na področju razvoja novih zdravil, s čimer napredek v medicini usmerja v tista zdravila, ki pacientom prinašajo resnične koristi za zdravje. Zlasti spodbuja razvoj zdravil za otroke in zdravil za redke bolezni.

Glej tudi

Regulativne informacije o zdravilih za uporabo v humani medicini

Regulativne informacije o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini

Partnerji in mreže

Publikacije

Zaposlitev

Kontakt

Ime
Evropska agencija za zdravila (EMA)
Spletna stran
https://www.ema.europa.eu/en
Telefonska številka
+31 88 781 6000
Poštni naslov
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Nizozemska
Družbeni mediji