Skip to main content
Servizz interistituzzjonali tal-UE

Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Jorganizza proċeduri ta’ selezzjoni ta’ kwalità għolja biex jagħżel il-persunal għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE.
 • Direttur: Minna Vuorio
 • Stabbilit fi: 2002
 • Numru ta’ staff: 127
 • Post: Brussell (b’uffiċċju fil-Lussemburgu)
 • Sit web:Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal

X’jagħmel

L-EPSO jorganizza kompetizzjonijiet miftuħa u proċeduri ta’ selezzjoni biex jirrekluta kandidati għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE, bħal:

 • Il-Parlament Ewropew
 • Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
 • Il-Kummissjoni Ewropea
 • Il-Qorti tal-Ġustizzja
 • Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
 • Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
 • Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
 • Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
 • Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
 • L-Ombudsman Ewropew.

L-EPSO jipproċessa madwar 45,000 applikazzjoni fis-sena għal madwar 800 pożizzjoni permanenti. Barra minn hekk, huwa jimmaniġġja bażi ta' data ta’ aktar minn 70,000 kandidat irreġistrat għal madwar 600 pożizzjoni kuntrattwali fis-sena.

L-EPSO ta’ spiss jaqsam l-aħjar prattika ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali bħan-NU, in-NATO u l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

Min jibbenefika?

Il-benefiċjarji ewlenin tal-ħidma tal-EPSO huma s-servizzi ta’ reklutaġġ tal-UE, kif ukoll kandidati prospettivi għal pożizzjonijiet fl-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE. Huma jibbenefikaw mill-proċeduri ta’ selezzjoni ġusti, trasparenti u effiċjenti tal-EPSO, li jippermettu lill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jirreklutaw il-persuna t-tajba għall-impjieg it-tajjeb, fil-ħin opportun.

Huwa aktar effiċjenti u kosteffettiv li jkun hemm uffiċċju wieħed li jirrekluta l-persunal milli kull istituzzjoni, korp u aġenzija tal-UE torganizza il-proċeduri ta’ selezzjoni jew il-kompetizzjonijiet tagħha stess.

Aktar Informazzjoni

Impjiegi mal-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE

Traineeships mal-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE

Kuntatt

Isem
Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)
Sit web
https://epso.europa.eu/mt
Numru tat-telefown
+ 32 (0) 2 299 11 11
Indirizz postali
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Media soċjali