Skip to main content
Interinstitutionele dienst van de EU

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Overzicht

 • Rol: Organiseert kwalitatief hoogwaardige selectieprocedures met het oog op de selectie van personeel door de instellingen, organen en agentschappen van de EU.
 • Directeur: Minna Vuorio
 • Opgericht: 2002
 • Medewerkers: 127
 • Locatie: Brussel (met een kantoor in Luxemburg)
 • Internet:Europees Bureau voor personeelsselectie

Wat doet EPSO?

EPSO organiseert open vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures met het oog op de selectie van kandidaten voor de instellingen, organen en agentschappen van de EU:

 • Europees Parlement
 • Raad van de Europese Unie
 • Europese Commissie
 • Europees Hof van Justitie
 • Europese Rekenkamer
 • Europese Dienst voor extern optreden
 • Europees Economisch en Sociaal Comité
 • Europees Comité van de Regio's
 • Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 • Europese Ombudsman

EPSO verwerkt rond de 45.000 sollicitaties per jaar voor ongeveer 800 vaste functies. Bovendien beheert het een database van meer dan 70.000 geregistreerde kandidaten voor ongeveer 600 arbeidscontracten per jaar.

EPSO deelt vaak beste praktijken met internationale organisaties zoals de VN, de NAVO en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Wie is hierbij gebaat?

De belangrijkste gebruikers van EPSO zijn de aanwervingsdiensten van de EU en toekomstige kandidaten voor functies bij de instellingen, organen en agentschappen van de EU. Zij profiteren van de eerlijke, transparante en efficiënte selectieprocedures van EPSO, die de instellingen, organen en agentschappen van de EU in staat stellen op het juiste moment de juiste persoon voor de juiste baan aan te werven.

Het is efficiënter en kosteneffectiever dat één bureau personeel aanwerft dan dat elke instelling en ieder orgaan of agentschap van de EU zijn eigen selectieprocedures of vergelijkende onderzoeken organiseert.

Meer informatie

Banen bij de EU-instellingen en -agentschappen

Stages bij EU-instellingen en -agentschappen

Contact

Naam
Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)
Website
https://epso.europa.eu/nl
Telefoonnummer
+ 32 (0) 2 299 11 11
Postadres
Kortenberglaan 25, 1000 Brussel, België
Sociale media