Skip to main content
Medinstitucionalna služba EU

Evropski urad za izbor osebja (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Pregled

 • Vloga: EPSO pripravlja visokokakovostne izbirne postopke za zaposlovanje osebja v institucijah, organih in agencijah EU.
 • Direktorica: Minna Vuorio
 • Leto ustanovitve: 2002
 • Število zaposlenih: 127
 • Sedež: Bruselj (s pisarno v Luxembourgu)
 • Spletišče:Evropski urad za izbor osebja

S čim se ukvarja

EPSO izvaja visokokakovostne natečaje in izbirne postopke za zaposlovanje kandidatov v institucijah, organih in agencijah EU:

 • Evropski parlament
 • Svet Evropske unije
 • Evropska komisija
 • Sodišče Evropske unije
 • Evropsko računsko sodišče
 • Evropska služba za zunanje delovanje
 • Evropski ekonomsko-socialni odbor
 • Evropski odbor regij
 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 • Evropski varuh človekovih pravic

Urad EPSO vsako leto obravnava približno 45 tisoč prijav za približno 800 stalnih delovnih mest. Poleg tega upravlja podatkovno zbirko z več kot 70 tisoč prijavljenimi kandidati za približno 600 pogodbenih delovnih mest na leto.

Urad EPSO si pogosto izmenjuje najboljše prakse z mednarodnimi organizacijami, kot so OZN, NATO in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi.

Koristi

Delo urada EPSO je večinoma namenjeno službam EU za zaposlovanje in potencialnim kandidatom za delovna mesta v institucijah, organih in agencijah EU. EPSO izvaja poštene, pregledne in učinkovite izbirne postopke, ki institucijam, organom in agencijam EU omogočajo izbor pravega človeka za pravo delovno mesto ob pravem času.

Bolj kot to, da vsaka posamezna institucija, organ in agencija EU organizira lastne izbirne postopke ali natečaje, je uspešnejše in stroškovno učinkovitejše, da za zaposlovanje skrbi samo en urad.

Dodatne informacije

Zaposlitev v institucijah in agencijah EU

Pripravništvo v institucijah in agencijah EU

Kontakt

Ime
Evropski urad za izbor osebja (EPSO)
Spletna stran
https://epso.europa.eu/sl
Telefonska številka
+ 32 (0) 2 299 11 11
Poštni naslov
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji