Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Преглед

 • Роля: подпомага сътрудничеството между националните органи в борбата срещу тероризма и тежката организирана престъпност, която засяга повече от една страна от ЕС
 • Административен директор: Nick Panagiotopoulos
 • Членове: колегиален орган на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие, по 1 член от всяка страна от ЕС
 • Създадено през: 2002 г.
 • Брой служители: 240
 • Местоположение: Хага (Нидерландия)
 • Уебсайт: Евроюст

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) подпомага съдебното координиране и сътрудничество между националните органи в борбата с терорзма и тежката организирана престъпност, засягащи повече от една страна от ЕС..

Какво прави звеното?

Звеното подпомага борбата на страните от ЕС срещу тероризма и организираната престъпност, засягащи повече от една страна от ЕС, като:

 • координира разследванията и наказателните преследвания с участието на поне 2 държави
 • помага за разрешаване на конфликти, свързани с юрисдикцията
 • улеснява изготвянето и прилагането на правните инструменти на ЕС, като европейските заповеди за арест и заповедите за конфискация и замразяване.

За целта Евроюст:

 • провежда координационни заседания
 • финансира и осигурява експертно участие в съвместни екипи за разследване
 • организира координационни центрове.

В рамките на Евроюст работят и секретариатите на Европейската съдебна мрежа, на мрежата на съвместните екипи за разследване и на мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления (мрежа по въпросите на геноцида).

Кой има полза от това

Националните органи са основните партньори на Евроюст. Евроюст свързва правоприлагащите органи и прокурорите, като им помага да се борят с тежката организирана престъпност, която засяга две или повече страни от ЕС.

Вижте също

За Евроюст

Съобщения за медиите

Библиотека с документи

Работа

Контакт

Име
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Уебсайт
https://www.eurojust.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+31 70 412 50 00
Факс
+31 70 412 50 05
Пощенски адрес
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Нидерландия