Skip to main content
European Ombudsman

Īss apraksts

 • Uzdevums: Eiropas Ombuds izmeklē sūdzības par ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru darbu.
 • Ombuds: Emīlija O'Reilija
 • Izveides gads: 1995.
 • Atrašanās vieta: Strasbūra (Francija)
 • Tīmekļa vietne: Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds izmeklē sūdzības par pārkāpumiem, ko izdarījušas ES iestādes un struktūras. Tās var iesniegt ES dalībvalstu pilsoņi un iedzīvotāji, kā arī Eiropas Savienībā reģistrētasapvienības un uzņēmumi.

Ko tieši dara Eiropas Ombuds?

Ombuds izmeklē sūdzības par dažādiem iespējamiem pārkāpumiem, piemēram:

 • negodīga rīcība,
 • diskriminācija,
 • pilnvaru ļaunprātīga izmantošana,
 • informācijas trūkums vai atteikšanās to sniegt,
 • nepamatota kavēšanās,
 • nepareizas procedūras.

Kā izvēlas ombudu?

Eiropas Parlaments ievēl ombudu uz atjaunojamu piecu gadu termiņu. Tas ir viens no pirmajiem Parlamenta uzdevumiem drīz pēc vēlēšanām.

Kā Eiropas Ombuds strādā?

Ombuda birojs sāk izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas vai tad, ja saņemta sūdzība. Tā ir neitrāla iestāde, kas nepieņem norādījumus ne no vienas valdības vai organizācijas. Tā iesniedz darbības gada pārskatu Eiropas Parlamentam.

Iespējams, ka Ombuds spēj atrisināt jūsu problēmu, vienkārši informējot attiecīgo iestādi. Ja ar to nepietiek, Ombuds dara visu iespējamo, lai panāktu miermīlīgu atrisinājumu, kas novērš problēmu. Ja tas neizdodas, Ombuds var sniegt ieteikumus konkrētajai iestādei. Ja iestāde tos neņem vērā, Ombuds var sagatavot īpašu ziņojumu Eiropas Parlamentam, kuram tad ir pienācīgi jārīkojas.

Ko Eiropas Ombuds var darīt jūsu labā?

Ja esat neapmierināts ar kādas ES iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras rīcību, jums vispirms vajadzētu dot šīm struktūrām iespēju izlabot pieļauto kļūdu. Ja šī pieeja neattaisnojas, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Sūdzība Ombudam ir jāiesniedz divu gadu laikā no datuma, kurā jūs konstatējāt attiecīgo administratīvo kļūmi. Jums skaidri jānorāda, kas jūs esat, par kādu iestādi vai struktūru un kāpēc vēlaties iesniegt sūdzību. Varat arī lūgt, lai tiktu ievērota konfidencialitāte attiecībā uz sūdzības iesniedzēju.

Ja Ombuds nevar atrisināt jūsu problēmu, jūs tiksit informēts par to, kuras citas iestādes varētu jums palīdzēt.

Skatīt arī

Kā Eiropas Ombuds var jums palīdzēt

Iesniedziet sūdzību

Publikācijas

Dalībvalstu tiesībsargi

Vakances

ES iestāžu kontaktinformācijas katalogs

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Ombuds
Tīmekļvietne
https://www.ombudsman.europa.eu/lv/home/
Tālruņa numurs
+33 3 88 17 23 13
Faksa numurs
+33 3 88 17 90 62
Pasta adrese
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Francija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi