Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Преглед

 • Роля: предоставяне на основани на факти съвети във връзка с основните права
 • Директор: Майкъл О'Флеърти
 • Създадена: 2007 г.
 • Брой на служителите: 105 
 • Местоположение: Виена (Австрия)
 • Уебсайт: FRA

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предоставя независими, основаващи се на факти препоръки на вземащите решения на европейско и национално равнище, като по този начин допринася за по-добре информирани и целенасочени дебати, политики и законодателство в областта на основните права.

С какво се занимава

Агенцията съветва институциите на ЕС и националните правителства по въпросите на основните права, по-специално в следните области:

 • дискриминация;
 • достъп до правосъдие;
 • расизъм и ксенофобия;
 • защита на данните;
 • права на жертвите;
 • права на детето.

Агенцията подпомага по-ефективното утвърждаване и защита на основните права в целия ЕС. За целта тя се консултира и сътрудничи с партньорите си във връзка със:

 • събирането и анализа на данни и информация чрез социално-правни изследвания;
 • предоставянето на помощ и експертни становища;
 • комуникациите и повишаването на осведомеността за правата.

Кой има полза от това

FRA поддържа постоянно сътрудничество с институциите на ЕС и правителствата на страните членки, като им предоставя независими експертни съвети и анализ в областта на основните права. Тя е създала мрежи и е установила връзки с партньори на всички равнища, така че препоръките и изследванията ѝ да могат да достигат вземащите решения в националните правителства и ЕС.

FRA поддържа особено тесни работни отношения със:

Вижте също

Публикации и ресурси 

Изследователски проекти 

Годишна работна програма 

Многогодишна рамка за 2018-2022 г. 

Стратегически план на FRA за 2018—2022 г.

Предизвикателства и постижения 

Последни новини и прояви 

Контакт

Име
Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Уебсайт
http://fra.europa.eu/bg/
Електронен адрес
Телефонен номер
+43 1 580 30 0
Факс
+43 1 580 30 699
Пощенски адрес
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Aвcтpия
Социални медии