Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Single Resolution Board

Přehled

 • Úloha: Zajistit řádné řešení krizí bank na pokraji úpadku s minimálními dopady na reálnou ekonomiku a veřejné finance zúčastněných zemí EU a dalších subjektů.
 • Předsedkyně: Elke Königová
 • Partneři: Evropský parlament, Evropská komise, Evropská centrální banka (ECB), vnitrostátní orgány příslušné k řešení krizí (NRA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 • Datum zřízení: leden 2015
 • Počet zaměstnanců: Výbor teprve svoji činnost zahajuje (Cíl: maximálně 300 zaměstnanců do roku 2017)
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Jednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí je novým orgánem evropské bankovní unie a představuje její klíčový prvek a základ jednotného mechanismu pro řešení krizí. Jeho úkolem je zajistit řádné řešení krizí bank na pokraji úpadku s minimálními dopady na reálnou ekonomiku a veřejné finance zúčastněných zemí EU a dalších subjektů.

Náplň činnosti

Mezi jeho hlavní úkoly patří:

 • stanovit standardní pravidla a postupy pro řešení krizí jednotlivých subjektů
 • přijímat rozhodnutí o řešení krizí v rámci bankovní unie na základě standardního postupu, a udržet tak tržní důvěru
 • zavést důvěryhodné a proveditelné mechanismy řešení krizí
 • odstranit překážky bránící řešení krizí, a zvýšit tak bezpečnost bankovního systému v Evropě
 • minimalizovat náklady na řešení krizí a zabránit snížení hodnoty, pokud to není nezbytné pro dosažení cílů daného řešení
 • poskytovat zásadní výhody daňovým poplatníkům, bankám a vkladatelům
 • prosazovat finanční a hospodářskou stabilitu v celé EU.

Pro koho znamená přínos

Jednotný výbor pro řešení krizí bude schopen rychle, vhodně a přiměřeně zasáhnout a zavést opatření k zotavení a vyřešení krizí bank v eurozóně. Cílem je, aby v budoucnu již nebylo nutné banky zachraňovat a aby zátěž za řešení problémů ležela na bankách samotných, tedy s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku.

Viz také

Pracovní příležitosti ve výboru SRB

Bankovní unie 

Jednotný mechanismus pro řešení krizí 

Kontakt

Jméno/Název
Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)
Internetové stránky
http://srb.europa.eu/
Poštovní adresa
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgie
Sociální média