Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Logo of Single Resolution Board (SRB)

Přehled

 • Úloha: Zajistit řádné řešení krizí bank na pokraji úpadku s minimálními dopady na reálnou ekonomiku a veřejné finance zúčastněných zemí EU a dalších subjektů.
 • Předsedkyně: Elke Königová
 • Partneři: Evropský parlament, Evropská komise, Evropská centrální banka (ECB), vnitrostátní orgány příslušné k řešení krizí (NRA), Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 • Datum zřízení: leden 2015
 • Počet zaměstnanců: Výbor teprve svoji činnost zahajuje (Cíl: maximálně 300 zaměstnanců do roku 2017)
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Jednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí je novým orgánem evropské bankovní unie a představuje její klíčový prvek a základ jednotného mechanismu pro řešení krizí. Jeho úkolem je zajistit řádné řešení krizí bank na pokraji úpadku s minimálními dopady na reálnou ekonomiku a veřejné finance zúčastněných zemí EU a dalších subjektů.

Náplň činnosti

Mezi jeho hlavní úkoly patří:

 • stanovit standardní pravidla a postupy pro řešení krizí jednotlivých subjektů
 • přijímat rozhodnutí o řešení krizí v rámci bankovní unie na základě standardního postupu, a udržet tak tržní důvěru
 • zavést důvěryhodné a proveditelné mechanismy řešení krizí
 • odstranit překážky bránící řešení krizí, a zvýšit tak bezpečnost bankovního systému v Evropě
 • minimalizovat náklady na řešení krizí a zabránit snížení hodnoty, pokud to není nezbytné pro dosažení cílů daného řešení
 • poskytovat zásadní výhody daňovým poplatníkům, bankám a vkladatelům
 • prosazovat finanční a hospodářskou stabilitu v celé EU.

Pro koho znamená přínos

Jednotný výbor pro řešení krizí bude schopen rychle, vhodně a přiměřeně zasáhnout a zavést opatření k zotavení a vyřešení krizí bank v eurozóně. Cílem je, aby v budoucnu již nebylo nutné banky zachraňovat a aby zátěž za řešení problémů ležela na bankách samotných, tedy s minimálními náklady pro daňové poplatníky a reálnou ekonomiku.

Viz také

Pracovní příležitosti ve výboru SRB

Bankovní unie 

Jednotný mechanismus pro řešení krizí 

Kontakt

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Internetové stránky
Poštovní adresa
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgie
Sociální média