Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Vīne

ES oficiālā(-s) valoda(-s): vācu

ES dalībvalsts: kopš 1995. gada 1. janvāra

Valūta: eiro. Eirozonā kopš 1999. gada 1. janvāra

Šengena: Šengenas zonā kopš 1997. gada 1. decembra

Skaitļi: platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

 

Valsts iekārta

Austrija ir federatīva parlamentāra republika ar valdības vadītāju kancleru un valsts galvu prezidentu. Valstī ir 9 federālas zemes (Bundesländer).  Izpildvaru īsteno gan reģionālā, gan federālā valdība. Federālajam parlamentam ir 2 palātas: tiešās vēlēšanās ievēlētā apakšpalāta (Nationalrat) un reģionālo parlamentu ievēlētā augšpalāta (Bundesrat).

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Svarīgākās Austrijas ekonomikas nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (22,9 %), rūpniecība (22 %), kā arī valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (17,3 %).

71 % no Austrijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 30 %, Itālijā 6 % un Slovākijā 5 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (6 %) un Šveice (5 %).

78 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 41 %, no Itālijas 6 % un no Čehijas un Nīderlandes 4 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Šveice (4 %) un Ķīna (3 %).

Austrija Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 19 deputāti no Austrijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Austrijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Austrijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Austrijas prezidentūras:

1998. gada jūlijs – decembris | 2006. gada janvāris – jūnijs | 2018. gada jūlijs – decembris.

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Austrijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izvirzīts Johanness Hāns. Viņa pārziņā ir budžets un administrācija.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Austrijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Austrijai ir 12 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Austrijai ir 12 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Austrijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Austriju un ES iestādēm. Tā savā ziņā ir kā Austrijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Austrijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Austriju:

  • ES kopējie izdevumi Austrijā — 1,953 miljardi eiro
    (t.i. 0,51 % Austrijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 3,277 miljardi eiro
    (t.i. 0,85 % Austrijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Austrijā

Nauda, ko Austrija iemaksā ES budžetā, palīdz ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Austrija izmanto ES finansējumu.