Pāriet uz galveno saturu

Pārskats

Galvaspilsēta: Sofija

ES oficiālā valoda: bulgāru

ES dalībvalsts: kopš 2007. gada 1. janvāra

Valūta: Bulgārijas leva (BGN). Bulgārija ir apņēmusies ieviest eiro, kolīdz būs izpildījusi nepieciešamos priekšnoteikumus.

Šengenas zona: Bulgārija pašlaik ir ceļā uz pievienošanos Šengenas zonai.

Datiplatībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Politiskā sistēma

Bulgārija ir parlamentāra republika. Tās valdības vadītājam (premjerministram) ir vislielākā izpildvara. Savukārt valsts vadītājam (prezidentam) ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas un ierobežotas tiesības uzlikt veto. Bulgārija ir unitāra valsts ar centralizētu struktūru. Tā ir iedalīta 27 apgabalos un galvaspilsētas apgabalā (Sofia-Grad). Apgabalu vadītājus ieceļ valdība.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Bulgārijas ekonomikas svarīgākās nozares 2020. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (21,4 %), rūpniecība (20,4 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe (16,7 %).

66 % no Bulgārijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (16 % Vācijā, 9 % Rumānijā un 7 % Itālijā), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Turcija (6 %) un Ķīna (3 %).

61 % importa ir no ES dalībvalstīm (12 % no Vācijas, 7 % gan no Itālijas, gan no Rumānijas), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Turcija (7 %) un Krievija (6 %).

Bulgārija Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 17 deputāti no Bulgārijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Bulgārijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Bulgārijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Katra dalībvalsts secīgi uzņemas Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Bulgārijas prezidentūras laikperiods:

2018. gada janvāris–jūnijs

Prezidentūra ES Padomē

Pašreizējā prezidentūra ES Padomē

Eiropas Komisija

Bulgārijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Iliana Ivanova. Viņas pārziņā ir inovācija, pētniecība, kultūra, izglītība un jaunatne.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Bulgārijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Bulgārijai ir 12 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Bulgārijai ir 12 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka tajos ir ņemta vērā pašvaldību un reģionu nostāja.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Bulgārijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Bulgāriju un ES iestādēm. Tā savā ziņā ir kā Bulgārijas “vēstniecība” ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt Bulgārijas intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Bulgārija iemaksā, un cik tā saņem?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi un atkarībā no tās rocības. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; tas drīzāk atspoguļo visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības.

Dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Bulgārijā

Nauda, ko Bulgārija iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES dalībvalstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Uzziniet, kā Bulgārija izlieto ES finansējumu.