Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Sofija

ES oficiālā(-s) valoda(-s): bulgāru

ES dalībvalsts: kopš 2007. gada 1. janvāra

Valūta: Bulgārijas leva (BGN). Bulgārija ir apņēmusies ieviest eiro, kolīdz tā būs izpildījusi nepieciešamos nosacījumus.

Šengena: Bulgārija pašlaik pievienojas Šengenas zonai.

Skaitļi:platība - iedzīvotāju skaits - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Bulgārija ir parlamentāra republika. Tās valdības vadītājam (premjerministram) ir visvairāk izpildvaras. Savukārt valsts vadītājam (prezidentam) ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas un ierobežotas tiesības uzlikt veto. Bulgārija ir unitāra valsts ar centralizētu struktūru. Tā ir iedalīta 27 apgabalos un galvaspilsētas apgabalā (Sofia-Grad). Reģionu vadītājus ieceļ valdība.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Bulgārijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija rūpniecība (23,1 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (22,6 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (14,1 %).

69 % no Bulgārijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 15 %, Itālijā 9 % un Rumānijā 9 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir Turcija (8 %) un Ķīna (3 %).

64 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 12 %, no Itālijas 8 % un no Rumānijas 7 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Krievija (10 %) un Turcija (6 %).

Bulgārija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 17 deputāti no Bulgārijas. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Bulgārijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Bulgārijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Bulgārijas prezidentūras posms:

2018. gada janvāris – jūnijs

Prezidentūra ES Padomē

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Bulgārijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Marija Gabriela. Viņas pārziņā ir inovācija, pētniecība, kultūra, izglītība un jaunatne.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Bulgārijā 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Bulgārijai ir 12 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Bulgārijai ir 12 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Bulgārijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Bulgāriju un ES iestādēm. Tās kā “Bulgārijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Bulgārijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Bulgāriju:

  • ES kopējie izdevumi Bulgārijā — 2,169 miljardi eiro
    (t.i. 3,91 % Bulgārijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 0,487 miljardi eiro
    (t.i. 0,88 % Bulgārijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Bulgārijā

Nauda, ko Bulgārija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES dalībvalstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Bulgārija izlieto ES finansējumu.