Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Záhřeb

Úřední jazyk EU: chorvatština

Členem EU: od 1. července 2013

Měna: chorvatská kuna (HRK). Chorvatsko se zavázalo přijmout euro, jakmile splní nezbytné podmínky.

Schengenský prostor: Chorvatsko není součástí schengenského prostoru.

V číslech: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Chorvatsko je parlamentní republika. Výkonnou moc státu doma i v zahraničí reprezentují předseda vlády a prezident jako hlava státu. Struktura státní správy je založena na oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci. Parlament má zákonodárnou moc a kontroluje také činnost exekutivy. Poslanci jsou voleni na 4 roky.

Chorvatsko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími chorvatského hospodářství byly v roce 2018 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (23,1 %), průmysl (20,4 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (15,5 %).

Obchod v rámci EU představuje 68 % celkového vývozu Chorvatska (14 % do Itálie, 13 % do Německa a 11 % do Slovinska). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 9 % chorvatského vývozu do Bosny a Hercegoviny a 4 % do Srbska.

Dovoz do Chorvatska se ze 78 % realizuje z členských států EU (15 % z Německa, 13 % z Itálie a 11 % ze Slovinska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 3 % dovozu z Bosny a Hercegoviny a 3 % z Číny.

Chorvatsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 12 poslanců z Chorvatska. Další informace o těchto poslancích.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Chorvatsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci chorvatské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období chorvatského předsednictví:

leden–červen 2020

Předsednictví Rady EU

Aktuálního předsednictví Rady EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Chorvatsko nominovalo Dubravku Šuicovou, která zastává funkci místopředsedkyně a je odpovědná za oblast demokracie a demografie.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Chorvatsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Chorvatsko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Chorvatsko má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Chorvatsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby chorvatské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Chorvatsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

2018 Údaje pro Chorvatsko

  • Výdaje EU v Chorvatsku celkem – 1,120 miliardy eur
    (což odpovídá 2,22 % chorvatského hospodářství)
  • Chorvatský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 0,451 miliardy eur
    (což odpovídá 0,89 % chorvatského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Chorvatsku za finančního přispění EU 

Další informace o tom, jak Chorvatsko čerpá finanční prostředky EU.