Direct naar de inhoud

Overzicht

Hoofdstad: Amsterdam

Officiële EU-talen: Nederlands

EU-lidstaat: 1 januari 1958

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen: lid van het Schengengebied sinds 26 maart 1995.

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Nederland is een parlementaire democratie en constitutionele monarchie met een regeringsleider (de minister-president) en een staatshoofd (de koning). De uitvoerende macht ligt bij de ministers. Het land is verdeeld in 12 provincies en 388 gemeenten. Het is ook verdeeld in 22 waterschappen, bestuurd door een college van dijkgraaf en heemraden, die bevoegd zijn voor de waterhuishouding. Zes overzeese landen en gebiedsdelen in het Caribisch gebied behoren ook tot het Koninkrijk Nederland. Deze landen en gebieden maken echter geen deel uit van de EU.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie waren in 2020 overheid, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (21,7%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (20,4%), en (16,9%) en professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten, en administratieve en ondersteunende diensten (14,7%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 66% van de uitvoer (Duitsland 23%, België 10% en Frankrijk 9%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de Verenigde Staten (8%) en het Verenigd Koninkrijk (4%).

42% van de invoer in Nederland kwam uit EU-landen (Duitsland 15% en België 8%). 17% was afkomstig uit China en 8% uit de Verenigde Staten.

Nederland in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 29 Nederlandse leden. (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Nederland

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Nederlands regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Nederland:

juli-december 1960 | juli-december 1963 | juli-december 1966 | juli-december 1969 | juli-december 1972 | juli-december 1976 | januari-juni 1981 | januari-juni 1986 | juli-december 1991 | januari-juni 1997 | juli-december 2004 | januari-juni 2016

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Het door Nederland voorgedragen lid van de Europese Commissie is Wopke Hoekstra, bevoegd voor klimaatactie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Nederland

Europees Economisch en Sociaal Comité

Nederland heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio's

Nederland heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Nederland houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Nederlandse "ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Nederland?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Nederland

Het geld dat Nederland bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Nederland.