Skip to main content

Nederländerna

Flag of the Netherlands

Översikt

Huvudstad: Amsterdam

Officiellt EU-språk: Nederländska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1958

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 26 mars 1995

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Nederländerna är en parlamentarisk och konstitutionell monarki med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – kungen. Den verkställande makten utövas av ministrarna. Landet är indelat i 12 provinser och 388 kommuner. Det är dessutom indelat i 22 vattendistrikt som förvaltas av en styrelse med behörighet i vattenförvaltningsfrågor. Nederländerna omfattar också sex utomeuropeiska länder och territorier i Västindien som inte betraktas som en del av EU.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (21,7 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (20,4 %) samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (14,7 %).

Handeln inom EU står för 66 % av Nederländernas export (Tyskland 23 %, Belgien 10 % och Frankrike 9 %), medan 8 % går till USA och 4 % till Storbritannien.

Av importen kommer 42 % från EU-länderna (Tyskland 15 % och Belgien 8 %), medan 17 % kommer från Kina och 8 % från USA.

Nederländerna i EU

Europaparlamentet

Nederländerna har 29 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Nederländerna

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Nederländernas regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Nederländernas ordförandeskap:

Juli–december 1960 | Juli–december 1963 | Juli–december 1966 | Juli–december 1969 | Juli–december 1972 | Juli–december 1976 | Januari–juni 1981 | Januari–juni 1986 | Juli–december 1991 | Januari–juni 1997 | Juli–december 2004 | Januari–juni 2016

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Nederländernas ledamot i Europeiska kommissionen är Frans Timmermans, som är verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Nederländerna

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Nederländerna har 12 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Nederländerna har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Nederländerna för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Nederländernas ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Nederländerna med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Nederländerna

Nederländernas bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Nederländerna